Hlavnoslúžnovský úrad v Šamoríne II.

  • Főszolgabíroi hivatal Somorja II.
  • Chief Constable´s Office in Šamorín II.
Identifier
14411
Language of Description
English
Dates
1938 - 1945
Level of Description
Fonds
Languages
  • Hungarian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

8,80 linear meters, paper documents.

Scope and Content

The fonds contains documents of the Chief Constable´s Office in Šamorín (Somorja) which was a Hungarian public administration office in 1938-1945. The fonds contains files concerning the situation of Jewish population at the territory of Šamorín district. The fonds contains reports on Jews expelled from Slovakia and held in the camp in Štvrtok na Ostrove (Alžbeta Dvor). Another documents from 1939 pertain to Eruv in Veľký Meder.
The fonds also contains documents on the application of the Ordinance No. 7720/1939, files on the cancellation of business licences, lists of rejected licence applications. Documents from 1944 contain the census of Jews at the territory of the district, documents concerning the naming of administrators of Jewish property, lists of Jewish property, or documents concerning the ghetto in Veľký Meder. Some documents concerning the ghetto contain information on the assignment of Jews from the ghetto to work at agricultural property. There are also documents reflecting the selling of clothes of deported Jews in the fonds.

Obdobie po zavedení vládneho nariadenia proti verejnému a hospodárskemu vplyvu Židov dokumentujú pokyny k aplikácii nariadenia č. 7720/1939, spisy o odňatí živností, zoznamy vydaných a zamietnutých živnostenských povolení. Vo fonde sú aj záznamy o vystúpení zo židovskej cirkvi. V spisoch z roku 1944 sa nachádza súpis Židov v okrese a určenie správcov a dôverníkov na ich majetok, rozpustenie Židovského ženského spolku v Šamoríne, súpisy židovského majetku, konfiškácia a prevzatie zásob a tovaru zo židovských obchodov, údaje o vytvorení geta - židovského tábora pri Veľkom Mederi, pridelenie Židov z geta na poľnohospodárske práce, žiadosti o pridelenie židovských nehnuteľností,

Appraisal

No data available.

Accruals

No accruals expected.

Conditions Governing Access

Accessible.

Conditions Governing Reproduction

Documents can be reproduced in accordance with the rules of the source archive.

Finding Aids

  • Printed inventory, Authors: Mgr. Ladislav Bukovszky, Mgr. Štefan Gaučík, 2007, 169 pages available ath the Research Room of the archive.

Archivist Note

The fonds was identified and described by Marta Švolíková, description translated by Ján Hlavinka.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0