Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Nové Zámky

  • State archive in Nitra, workplace Archive Nové Zámky
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Nové Zámky (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Nové Zámky Branch (until 2015)

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search