Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou

  • State Archive in Prešov, workplace Archive Vranov nad Topľou
  • Štátny archív v Prešove - Pobočka Vranov nad Topľou (until 2015)
  • State Archive in Prešov: the Vranov nad Topľou Branch (until 2015)

Address

Budovateľská 1277
Vranov Nad Topľou
093 01
Slovakia

Phone

+421 57 4887940

Fax

+421 57 4464908

History

In late 2015, the archival system of the Slovak state archives has been reorganised. In this process, the State archive in Prešov: the Vranov nad Topľou Branch (Štátny archív v Prešove - pobočka Vranov nad Topľou) has been renamed and operates now under the name "State archive in Prešov, workplace Archive Vranov nad Topľou" (Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou).

Sources

  • EHRI