Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Levice

  • State Archive in Nitra, workplace Archive Levice
  • Štátny archív v Nitre - Pobočka Levice (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Levice Branch (until 2015)

Sources

  • YV/online search