Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno

  • State archive in Nitra, workplace Archive Komárno
  • Štátny archív v Nitre - pobočka Komárno (until 2015)
  • State Archive in Nitra: the Komarno Branch (until 2015)

Address

Hradná 2
Komárno
945 01
Slovakia

Phone

+421 35 790 39 31

Fax

+421 35 790 39 39

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search