Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava

  • State Archive in Košice, workplace Archive Rožňava
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Rožňava (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Rožňava Branch (until 2015)

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search