Archival Descriptions

Displaying items 181 to 200 of 1,910
Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Archief van de gemeente Kesteren (1882) 1938 - 1964 (1984)

  Het dorp Opheusden lag bij de Betuwelinie, die belangrijk was voor de verdediging van Nederland. Delen van de gemeente werden onder water gezet op 10 november 1939. In de meidagen van 1940 werd de bevolking geëvacueerd. De Lingebrug bij Opheusden werd door Nederlandse militairen opgeblazen. Er zijn in mei 1940 geen Duitse militairen verschenen in de gemeente, maar er ontstond niettemin schade. In juli keerden de inwoners weer terug. Op 30 april 1943 werd er gestaakt bij de steenfabriek van Mutsaerts en bij het bureau voor de voedselvoorziening. Volgens de burgemeester ging het echter niet o...

 2. Archief van de gemeente Kruiningen, 1583 - 1969

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 4-58 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk II vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk IV, paragraaf 2 en 3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 3. Archief van de gemeente Langedijk 1941 - 1989

  In de Tweede Wereldoorlog, op 1 augustus 1941, werden op bevel van de Duitse bezetter de vier dorpen Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel samengevoegd tot één gemeente, de gemeente Langedijk. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.1 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren ...

 4. Archief van de gemeente leek 1937-1966

  Voor het archief van de gemeente Leek wordt zowel een inventaris als een dossierinventaris gehanteerd. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W worden in de inventaris vermeld onder A1. Zaken die betrekking hebben op de bevolking worden in de inventaris vermeld onder B5. Stukken die betrekking hebben op het personeel worden in de dossierinventaris genoemd onder nummer 2.08. Stukken die betrekking hebben op de bevolking worden in de dossierinventaris genoemd onder nummer 1.755.2. Met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog kan hier bruikbare informatie gev...

 5. Archief van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985 (1999)

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985. Inventarisnummers 2-4 bevatten registers van notulen van vergaderingen van de gemeenteraad met betrekking tot de jaren 1938-1947. Inventarisnummer 137 bevat stukken betreffende de historie en groei van Leiderdorp, 1945-1946. Inventarisnummer 156 bevat stukken betreffende inmenging van het hoger gezag, 1945-1963. Voor gemeenterekeningen uit de jaren 1939-1946, zie inventarisnummers 535-537 (correspondentie over jaarrekeningen bevindt zich voor deze jaren in de inventarisnummers 531-532). Begrotinge...

 6. Archief van de gemeente Lichtenvoorde

  Tot 1 januari 2005 was Lichtenvoorde een zelfstandige gemeente, met de kernen Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, Vragender en Zieuwent. Per die datum werd de gemeente samengevoegd met Groenlo en het dorp Mariënvelde dat eerst (gedeeltelijk) bij de gemeente Ruurlo hoorde. De officiële naam van de nieuwe gemeente werd "Groenlo" maar als officieuze werknaam werd aanvankelijk de naam "Groenlo-Lichtenvoorde" gebruikt. Per 1 januari 2006 gebruikte de gemeente Oost Gelre als werknaam en sinds 19 mei 2006 is deze naam officieel. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gem...

 7. Archief van de Gemeente Liempde, 1939-1975

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.1.10 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.2.5 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 8. Archief van de gemeente Maarn 1928-1981

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 9. Archief van de gemeente Maasland ( 1901 ) 1920-1980 ( 1989 )

  • Archief Delft
  • 857
  • Dutch
  • 1920-1980
  • 891 inventarisnummers

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 'Algemene Stukken' zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden.Onder inventarisnummers AM 154 t/m 188 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In het hoofdstuk 'Openbare Orde' zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 10. Archief van de gemeente Meerssen 1933-1981

  De gemeente Meerssen is in haar huidige samenstelling ontstaan bij de herindeling op 1 januari 1982. Toen werd de voormalige gemeente van die naam samengevoegd met de tot dan toe zelfstandige gemeenten Bunde, Geulle en Ulestraten. Onder de rubrieknummers 2.07.51 en 2.07.52 worden de notulen van de raadsvergaderingen en van de vergaderingen van het college van B&W aangetroffen. Stukken die betrekking hebben op het personeel zijn vermeld onder rubrieknummer 2.08. De burgerlijke stand is gerubriceerd onder nummer 1.755. Hierin kunnen zich gegevens bevinden die betrekking hebben op de Tweed...

 11. Archief van de gemeente Meijel. 1943-1995

  De gemeente Meijel zal naar verwachting vanaf 2010 met de reeds samengevoegde gemeenten Helden, Kessel en Maasbree de nieuwe gemeente Peel en Maas gaan vormen. Tijdens de bevrijding in 1944 heeft Meijel geruime tijd in de vuurlinie gelegen, waardoor Meijel grotendeels verwoest werd. Stukken betreffende de vergaderingen, notulen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W worden aangetroffen onder nummers 2.07.51 en 2.07.52. Stukken betreffende het personeel bevinden zich onder nummer 2.08. bevolkingsregisters bevinden zich onder nummer 1.755.3. Hier kan zich met betrekking t...

 12. Archief van de gemeente Menaldumadeel, 1921-1989

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Bij de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W, stukken betreffende personeelsaangelegenheden en stukken betreffende de bevolkingsregistratie kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden. LET OP: In 2010 worden de inventarisnummers vernummerd.

 13. Archief van de gemeente Merkelbeek, (1912) 1940-1981 (1983)

  Er waren in Merkelbeek voor de Duitse inval geen verdedigingslinies c.q kazematten aanwezig. De Duitse troepen konden hierdoor ongehinderd door stoten zonder verzet. Dat was in zoverre goed dat er geen gevechtshandelingen plaats vonden in Merkelbeek en er direct geen slachtoffers vielen. Indirect waren er wel enkele Merkelbeekenaars te betreuren zoals J. Dohmen, W. Stuijts en J. Rademakers. Later vonden in het land jodenvervolgingen plaats, ook in Merkelbeek. Ook werden enkele binnen de gemeente Merkelbeek opgepakt die zich openlijk tegen het Duitse regime keerden waaronder pater Nobis en p...

 14. Archief van de gemeente Nieuwe Niedorp 1814 - 1970

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 1.1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 2.58 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.6 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 15. Archief van de gemeente Poederoijen, 1811-1955

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Poederoijen Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad 1947-1941(10 augustus) zijn te vinden onder de inventarisnummers 115/10-115/11, besluitenlisten van het college van burgemeester en wethouders van 1939-1946onder de inventarisnummers 115/29-115/33. Inventarisnummer 115/39 bevat besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders ten tijde van de Duitse bezetting en kort na de bevrijding, 1941-1945. Personeelsdossiers bevinden zich in inventarisnumme...

 16. Archief van de gemeente Poortvliet 1580-1952

  Inventarisnummers 48 en 56 bevatten notulen van vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk Burgemeester en Wethouders. Correspondentie van Burgemeester en Wethouders met betrekking uit de oorlogsperiode is te vinden in de inventarisnummers: 193-215, 247-253 en 359-362. Alfabetische registers van ingekomen stukken en verhandelde zaken bij en door Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de jaren 1939-1946 bevinden zich in de inventarisnummers 290-297. Inventarisnummer 372 bevat een register van publicaties uitgaande van de Burgemeester (en Wethouders) 1939, 1940-1952. Gemeentelij...

 17. Archief van de gemeente Posterholt. (1909) 1938-1990

  De gemeente Posterholt is in 1991 met de gemeenten Montfort en St. Odiliënberg opgegaan in de gemeente Ambt Montfort. In 2007 is deze samengestelde gemeente vervolgens opgegaan in de gemeente Roerdalen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is Posterholt tijdens krijgshandelingen zwaar beschadigd. Vergaderingen en notulen van de gemeenteraad en het college van B&W worden in de inventaris aangetroffen in de hoofdstukken 'Gemeenteraad' en 'College van burgemeesters en wethouders'. Stukken die betrekking hebben op het personeel zijn ondergebracht in het gelijknamige hoofdstuk en de bevol...

 18. Archief van de gemeente Raalte. (1885) 1940-1949 (1952)

  • Gemeente Raalte
  • archief-blok/-1815388389
  • Dutch
  • 356 inventarisnummers

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek II.A, II.B en II.C zijn de notulen en besluiten van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie III.A.9 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek III.B.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 19. Archief van de gemeente Ruinen, t/m 1978

  Het grootste gedeelte van de gemeente Ruinen is in 1998 met de gemeenten De Wijk, Zuidwolde, en Ruinerwold opgegaan in de nieuwe gemeente De Wolden. Kleinere stukjes van de gemeente zijn aan Hoogeveen en Westerveld toegevoegd. Het gemeentearchief van De Wolden beschikt op dit moment uitsluitend over dossier-inventarissen.

 20. Archief van de gemeente Schalkwijk 1811 - 1961 (1964)

  Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-28 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 490-500 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 553-607 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.