Archief van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985 (1999)

Identifier
801
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2454 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985. Inventarisnummers 2-4 bevatten registers van notulen van vergaderingen van de gemeenteraad met betrekking tot de jaren 1938-1947. Inventarisnummer 137 bevat stukken betreffende de historie en groei van Leiderdorp, 1945-1946. Inventarisnummer 156 bevat stukken betreffende inmenging van het hoger gezag, 1945-1963. Voor gemeenterekeningen uit de jaren 1939-1946, zie inventarisnummers 535-537 (correspondentie over jaarrekeningen bevindt zich voor deze jaren in de inventarisnummers 531-532). Begrotingen betreffende de jaren 1939-1946 zijn te vinden in de inventarisnummers 556-563. Grootboeken van uitgaven en inkomsten met betrekking tot de jaren 1939-1946 zijn aanwezig in inventarisnummers 702-709 respectievelijk 782-789. Gemeenterekeningen en bijlagen van de jaren 1939-1946 vindt u in inventarisnummers 827-828 respectievelijk 860-866. Inventarisnummers 917-919 bevatten correspondentie uit de jaren 1941-1951. Inventarisnummers 1125-1127 en 1138 bevatten stukken betreffende verkiezing en benoeming van leden van de gemeenteraad met betrekking tot de periode 1935-1949. Rubriek 2.13.4.4. bevat onder andere stukken met betrekking tot het Burgerlijk Armbestuur. Mogelijk vindt u in genoemde inventarisnummers voor uw onderzoek relevante informatie uit de oorlogsperiode.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief Leiden

Subjects

Places