Archief van de gemeente Kessel. (1938) 1942-1989 (1993)

Identifier
archief-blok/2141106108
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1942 - 31 Dec 1989
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Onbekend

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van Kessel is in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel verloren gegaan. Kort voor het uitbreken van de oorlog had de rijksarchivaris van Limburg het gemeentebestuur dringend verzocht over te gaan tot het bouwen van een brandvrije archiefbewaarplaats. Door de oorlog en de daarmee gepaard gaande materiaalschaarste kwam het hier echter niet van. In de nacht van 20 op 21 juli 1944 stortte een Britse bommenwerper neer in de directe omgeving van het gemeentehuis. Hierdoor en door waterschade en plundering door Duitse militairen naderhand, is het archief grotendeels verloren gegaan. Bewaardgebleven stukken van voor 1942 kunnen gevonden worden in de inventaris van het gemeentearchief over de periode 1806-1941. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. De inventarisnummers 121-186 betreffen de vergaderingen, notulen en besluiten van de gemeenteraad en het College B&W. De inventarisnummers 378-431 betreffen personeelsaangelegenheden. De inventarisnummers 551-563 betreffen de bevolkingsregistratie. Het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand beslaat de inventarisnummers 843-876 Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeentearchief Peel en Maas

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.