Archief van de gemeente Poederoijen, 1811-1955

Identifier
115
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Poederoijen Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad 1947-1941(10 augustus) zijn te vinden onder de inventarisnummers 115/10-115/11, besluitenlisten van het college van burgemeester en wethouders van 1939-1946onder de inventarisnummers 115/29-115/33. Inventarisnummer 115/39 bevat besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders ten tijde van de Duitse bezetting en kort na de bevrijding, 1941-1945. Personeelsdossiers bevinden zich in inventarisnummers 115/670-115/679; 115/679 en 115/674 (veldwachters); 115/2076-115/2111(onderwijs). Persoonskaarten van inwoners 1930-1955 van de gemeente Poederoijen zijn samengevoegd met de persoonskaarten van de gemeenten Brakel en Zuilichem. Hieronder bevinden zich kaarten van overleden of vertrokken inwoners. De persoonskaarten bevinden zich in het archief van de gemeente Brakel. Overlijdensverklaringen met vermelding van de doodsoorzaken, 1940-1949 bevinden zich in inventarisnummers 115/1443-115/1444.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Streekarchief Bommelerwaard

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.