Archief van de gemeente Merkelbeek, (1912) 1940-1981 (1983)

Identifier
archief-blok/-1896765746
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1981
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

22 meter; 1068 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Er waren in Merkelbeek voor de Duitse inval geen verdedigingslinies c.q kazematten aanwezig. De Duitse troepen konden hierdoor ongehinderd door stoten zonder verzet. Dat was in zoverre goed dat er geen gevechtshandelingen plaats vonden in Merkelbeek en er direct geen slachtoffers vielen. Indirect waren er wel enkele Merkelbeekenaars te betreuren zoals J. Dohmen, W. Stuijts en J. Rademakers. Later vonden in het land jodenvervolgingen plaats, ook in Merkelbeek. Ook werden enkele binnen de gemeente Merkelbeek opgepakt die zich openlijk tegen het Duitse regime keerden waaronder pater Nobis en pater Titus Brandsma die het leven lieten in een concentratiekamp. Mannen in Merkelbeek wisten zich te ontrekken aan tewerkstellingen doordat zij waren ondergedoken. Ook werden in Merkelbeek, met goede afloop, gedurende de oorlog jodenkinderen verborgen bij gezinnen. De oorlog voor Merkelbeek duurde tot 1944. In 1943 werd de NSB’er J.M.L. Franssen benoemd tot plaatsvervangend burgemeester van de gemeente Merkelbeek én de gemeente Jabeek. In 1944 werd J.M.L. Franssen ontslag verleend ingevolge het zuiveringsbesluit 1945. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In Hoofdstuk 1.1. zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In Hoofdstuk 2.2. vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 2.3.4. zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Gemeentelijk Archief Onderbanken

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.