Archival Institutions

Displaying items 81 to 100 of 122
Country: Belgium
 1. Archives communales de Jette / Gemeentearchief Jette

  • Communal archives of Jette
  • Belgium
  • Place Cardinal Mercier / Kardinaal Mercierplein 12, Bruxelles / Brussel
 2. Israëlitische Gemeente van Antwerpen - Shomre Hadas

  • Jewish Community of Antwerpen - Shomre Hadas
  • Communauté Israélite d'Anvers - Shomre Hadas
  • Shomre Hadas
  • Belgium
  • Terliststraat 35, Antwerp, Antwerp
 3. Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijke bibliotheek van België

  • Royal Library of Belgium
  • KBR
  • Belgium
  • Boulevard de l'Empereur / Keizerslaan 4, Bruxelles / Brussel
 4. Service Général du Renseignement et de la Sécurité, Section Archives / Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Sectie Archieven

  • General Service Information and Security, Archives Section
  • ADIV
  • SGRS
  • Belgium
  • Rue d'Evere / Eversestraat 1 blok 15, Bruxelles / Brussel
 5. Musée S. Kruglanski de la Communauté israélite de Liège

  • Museum S. Kruglanski of the Jewish Community of Liège
  • MCIL
  • Belgium
  • Rue Léon Frédéricq 19
, Liège
 6. Archives Musée national de la Résistance / Archief Nationaal Museum van de Weerstand, Anderlecht

  • National Museum of Resistance
  • Belgium
  • Rue Van Lint / Van Lintstraat 14, Bruxelles / Brussel
 7. Stad Gent, Dienst Burgerzaken

  • City of Ghent, Department of Civil Affairs
  • Belgium
  • Woodrow Wilsonplein 1, Ghent
 8. Parket van het hof van beroep, Brussel / Parquet de la Cour d'appel de Bruxelles

  • The Office of the Prosecutor-general of the Court of Appeal, Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 9. Parket bij de rechtbank van eerste aanleg Mechelen / Parquet du Procureur du Roi de Malines

  • The Office of the Prosecutor of the Court of First Instance Mechelen
 10. Federatie der Belgische Diamantbeurzen vzw / Fédération belge des Bourses diamantaires

  • Federation of Belgian Diamond Bourses
  • Belgium
  • Pelikaanstraat 62, Antwerpen
 11. Archives de la Ville de Charleroi

  • City Archive Charleroi
  • Archives Communales de Charleroi
  • Communal archives Charleroi
  • Belgium
  • Caserne Trésignies, bloc P, rue Tumelaire 80, Charleroi
 12. Kamer van notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Chambre des notaires de Bruxelles

  • Chamber of Notaries of Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 13. Studiecentrum onderneming en beurs Antwerpen

  • Research Centre on Enterprise and Stock Exchange Antwerp
  • SCOB
 14. La Centrale d’œuvres sociales juives

  • Central Jewish Social Works
  • La Centrale
  • Belgium
  • Avenue Henri Jaspar 91 boîte 11 / Henri Jasparlaan 91 bus 11, Brussels
 15. Gemeentearchief Overpelt - Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde

  • Overpelt municipality - Society for History and Folklore
 16. Museum voor Schone Kunsten Gent

  • Museum of Fine Arts Ghent
  • MSK Gent
  • Belgium
  • Hofbouwlaan 29, Ghent
 17. Archief Politiemuseum Oudaan

  • Archives of the Police Museum Oudaan