Archival Institutions

Displaying items 21 to 40 of 47
Country: Ukraine
 1. Державний архів міста Севастополя

  • State Archive of the City of Sevastopol
  • Derzhavnyi arkhiv mista Sevastopolia
  • Ukraine
  • prosp. Heroiv Stalinhrada 64, Sevastopol, Sevastopol
 2. Державний архів Одеської області

  • State Archive of the Odessa Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Zhukovs'koho 18 (korp. 1); 56023 Odesa, vul. Pirohovs'ka 29 (korp. 2), Odesa, Odesa oblast
 3. Державний архів Полтавської області

  • State Archive of Poltava Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Poltavs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Pushkina 18/24 (korp. 1), vul. Zyhina 1a (korp. 2), Poltava, Poltava oblast
 4. Державний архів Рівненської області

  • State Archives of Rivne Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Rivnens'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Kavkazka 8 (korpus 2) , Rivne
 5. Державний архів Сумської області

  • State Archive of Sumy Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sadova 49 (korp. 1); vul. Hor'koho 21/1 (korp. 2), Sumy, Sumy oblast
 6. Державний архів Тернопільської області

  • State Archive of Ternopil Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 14, Ternopil, Ternopil oblast
 7. Державний архів Харківської області

  • State Archive of Kharkiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Myronosytska 41 (korp. 1), prosp. Moskovskyi, 7 (korp. 2), Kharkiv, Kharkiv oblast
 8. Державний архів Херсонської області

  • State Archives of Kherson Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khersons'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Yaroslava Mudroho 3 , Kherson, Kherson oblast
 9. Державний архів Хмельницької області

  • State Archive of Khmelnytskyi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Hrushevs'koho, 99 (korp. 1), vul. Heroiv Maidanu, 4 (korp. 2), Khmelnytskyi, Khmelnytskyi oblast
 10. Державний архів Черкаської області

  • State Archive of Cherkasy Oblast
  • Cherkasy Region State Archives
  • Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Blagovisna 244-a, Cherkasy, Cherkasy oblast
 11. Державний архів Чернівецької області

  • State Archive of Chernivtsi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Nebesnoi Sotni 20a (korp. 1); prov. Tekstylnykiv 2 (korp. 2), Chernivtsi, Chernivtsi oblast
 12. Державний архів Чернігівської області

  • State Archive of Chernihiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Mstyslavska 2 (korp. 1); vul. Pyatnytska 52 (korp. 2), Chernihiv, Chernihiv oblast
 13. Державний архів Чернігівської області, відділ у Ніжині

  • State Archive of Chernihiv Oblast, Nizhyn Division
  • Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti, Viddil u m. Nizhyni
  • Ukraine
  • vul. Bohushevycha 1, Nizhyn, Chernihiv oblast
 14. Державний архів Івано-Франківської області

  • State Archive of Ivano-Frankivsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 42a, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk oblast
 15. Музей історії міста Києва

  • History Museum of the City of Kiev
  • Muzey Istorii Mista Kyeva
  • History Museum of the City of Kiev
  • Ukraine
  • vul. Bohdana Khmelnitskoho 7, Kyiv, Kyiv
 16. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

  • Institute of Manuscripts, V. I. Vernads'kyi National Library of Ukraine
  • Natsional'na biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernads'koho, Instytut rukopysu
  • Ukraine
  • Kyiv, Volodymyrska str., 62 (actual location), Kyiv, Kyiv
 17. Національний музей історії Великої Вітчизняної війни

  • National Museum of the Great Patriotic War
  • Natsionalnyi muzey istorii Velykoi Vitchyznyanoi Viyny
  • Ukraine
  • vul. Sichnevogo povstannya 44, Kyiv, Kyiv
 18. Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр"

  • National Historical Memorial Reserve “Baby Yar”
  • Natsionalniy Historiko-Memorialniy Zapovidnik Babi Yar
  • Ukraine
  • 15 Petropavlivska Str., Kiev
 19. Український центр вивчення історії Голокосту

  • Ukrainian Center for Holocaust Studies
  • Ukrainskyi Centr Vyvchennya Istorii Holokosta
  • Ukraine
  • Generala Almazova Str. 8, k. 109, Kyiv, Kyiv
 20. Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»

  • "Tkuma" Ukrainian Institute for Holocaust Studies
  • Ukrainskyi institut vyvchennya Holokostu "Tkuma"
  • Ukraine
  • 4 Sholom-Aleichem Str., Dnipro, Dnipropetrovsk oblast