Country: Slovakia
 1. Archív mesta Bratislavy

  • Bratislava City Archives
  • Slovakia
  • Markova 1, Bratislava
 2. Archív mesta Košice

  • Košice City Archives
  • Slovakia
  • Kováčska 20, Košice
 3. Archív Múzea Slovenského národného povstania

  • Slovak National Uprising Museum Archives
  • Slovakia
  • Kapitulská 23, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
 4. Archív Slovenského národného múzea

  • Archive of the Slovak National Museum
  • Slovakia
  • Žižkova ul. 18, Bratislava
 5. Dokumentačné stredisko holokaustu

  • Holocaust Documentation Center
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 6. Nadácia Milana Šimečku

  • Milan Šimečka Foundation
  • Slovakia
  • Panenská 4, Bratislava
 7. Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúry

  • Slovak National Museum - Museum of Jewish Culture
  • Slovakia
  • Židovská ulica 17, Bratislava
 8. Slovenský národný archív

  • Slovak National Archive
  • Slovakia
  • Drotárska cesta 42, P.O.BOX 115, Bratislava
 9. Spišský archív v Levoči

  • Spiš archive in Levoča
  • Štátny archív v Levoči (until 2015)
  • State archive in Levoča (until 2015)
  • ...
  • Slovakia
  • Námestie Majstra Pavla 7, Levoča
 10. Štátny archív v Banskej Bystrici

  • State Archive in Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Komenského 26, P.O.Box 74 , Banská Bystrica
 11. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Banská Štiavnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Banská Štiavnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica - the Banska Štiavnica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Križovatka 4, Banská Štiavnica
 12. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Kremnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Kremnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Kremnica Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • ČSA 951/82, Kremnica
 13. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Lučenec

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Lučenec
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Lučenec (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Lučenec Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Kubínyiho námestie 1, Lučenec
 14. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Rimavská Sobota
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Rimavská Sobota (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Rimavská Sobota Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Cukrovarská48, Rimavská Sobota
 15. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľky Krtíš

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Veľký Krtíš
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Veľky Krtíš (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Veľký Krtíš Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Za parkom 851, Veľký Krtíš
 16. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Zvolen

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Zvolen
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Zvolen (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Zvolen Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Podboroviansky potok 4052, P.O. BOX 188, Zvolen, Banskobystrický kraj
 17. Štátny archív v Bratislave

  • State Archive in Bratislava
  • Slovakia
  • Križkova 7, Bratislava
 18. Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív Modra

  • State archive in Bratislava, workplace Archive Modra
  • Štátny archív v Bratislave - Pobočka Modra (until 2015)
  • State Archive in Bratislava: the Modra Branch (until 2015)
 19. Štátny archív v Košiciach

  • State Archive in Košice
  • Slovakia
  • Bačíkova 1, Košice
 20. Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Michalovce

  • State Archive in Košice, workplace Archive Michalovce
  • Štátny archív v Košiciach - Pobočka Michalovce (until 2015)
  • State Archive in Košice: the Michalovce Branch (until 2015)
  • Slovakia
  • Štefana Turčeka 4, Michalovce