Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Štiavnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Banská Štiavnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Banská Štiavnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica - the Banska Štiavnica Branch (until 2015)

Address

Križovatka 4
Banská Štiavnica
969 01
Slovakia

Phone

+421 45 692 08 21

Fax

+421 45 692 08 27

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search