Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Zvolen

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Zvolen
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Zvolen (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Zvolen Branch (until 2015)

Sources

  • YV/online search