Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Lučenec

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Lučenec
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Lučenec (until 2015)
  • State Archive in BanskáBystrica: the Lučenec Branch (until 2015)

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search