Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Rimavská Sobota

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Rimavská Sobota
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Rimavská Sobota (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Rimavská Sobota Branch (until 2015)

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search