Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Kremnica

  • State Archive in Banská Bystrica, workplace Archive Kremnica
  • Štátny archív v Banskej Bystrici - Pobočka Kremnica (until 2015)
  • State Archive in Banská Bystrica: the Kremnica Branch (until 2015)

Sources

  • YV/ClaimsCon'06/online search