Language of Description: Ukrainian
 1. Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх співучасниками, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk Regional State Commission for Registration of Damage Caused by German-Fascist Invaders and Their Accomplices, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska oblasna komisiia obliku zbytkiv, zapodiianykh nimetsko-fashistskymy zagarbnykamy ta ikh spivuchasnykamy, m. Dnipropetrovsk

  Despite the Commission was focused primarily on collecting information on the material damage caused by the German occupiers, some part of collection are files containing materials about atrocities towards the civilian population of the region, including the Holocaust-related data. Inventory 1 (Opys 1) File 1. Directives, lists of personnel in charge in regional organizations, correspondence between regional commission and Extraordinary State Commission regarding sending commission statements and statements by individuals, who were evacuated from Dnipropetrovsk, to compensate the material d...

 2. Ямпільська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль

  Окремі справи містять обліково-реєстраційні матеріали у вигляді списків – від списків в’язнів гетто та робітничих таборів, в’язнів у робітничих колонах до переліків людей на отримання продовольчої допомоги тощо за 1942-1943 рр. Зокрема, це відомості про місце проживання та кількісний склад єврейських родин, а також відомості про вік в’язнів гетто та професію дорослих членів родин [оп. 3, спр. 81, 82, 84, 86]. Наявні документи зі статистичними даними про єврейське населення повіту. Відклалися статистичні відомості за 1942-1943 рр. про кількісний склад населення в гетто й колоніях повіту за с...

 3. Житомирский генерал-комиссариат, г. Житомир

  Наступні справи містять відомості про організацію окупаційного адміністративного і силового апарату, а також про антиєврейську політику: Оп. 1 • Спр. 1. Распоряжения о переводе полицаев, приговоры, 28 октября 1942 г. — 21 октября 1943 г., 54 арк. • Спр. 2. Отчеты районных и окружных организаторов о работе на местах и структура организации ОУН, 31 июля 1941 г. — 25 марта 1943 г., 179 арк. Спр. 3. Донесения Ковальского М., Виньгаловой Н., Арендт М., Гринасевича М., Ставиченко М., Шерия В., Ветвицкого С. и Кулицкого А., 9 декабря 1941 г. — 24 февраля 1942 г., 28 арк. • Спр. 5. Списки повешенны...

 4. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation authority body, Dnipropetrovsk City Board was involved into the Nazi population policy and the Holocaust. Below are selected files which contain occupation and Holocaust-related information. File 1. Orders by city board about its structure, introduction of rationing system, forbiddance to population to sell and exchange foods, license issuing. 60 pages. File 2. Orders and decrees by the German military commandant to population about punishment for signaling to Red Army, about forcible mobilization of population to compulsory public works. Plan for creation of industrial coo...

 5. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР

  • Секретариат ГПУ-КГБ УССР
  • UkrSSR GPU-KGB Secretariat

  The documents were mainly generated within four periods: 1930-1941; 1941-1945; 1945-1954; 1964-1991 The documents of the period of the Second World War (1941-1945) contain: • resolutions and orders of the Council of People's Commissars of the USSR; • directives and instructions by NKVD of the USSR on work issues; • directives and instructions by NKVD of the Ukrainian SSR on work issues; • correspondence by NKVD of the UkrSSR with organizations, authorities and administration of the UkrSSR on the activities of the state security agencies; • special reports sent by NKVD of the Ukrainian SSR a...

 6. Могилів-Подільська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Могилів-Подільський

  Відомості про видачу платні робітникам майстерень, ательє та інших підприємств, що належать власникам єврейської національності [оп. 1, спр. 485]. Документи щодо організаційної та економічної діяльності єврейських общин у гетто: дозвіл на шевські, кравецькі та гончарні майстерні, відкриття перукарень, миловарень, пекарень, буфетів та бакалейних лавок, виробництво ковбасних виробів, торгівлі хутром, дрібної торгівлі [оп. 1, спр. 150-158, 167, 169-171, 173-177, 417]. Накази та розпорядження Могилів-Подільської міськуправи, документи про забезпечення євреїв житлом, листування з поліцією та зая...

 7. Колекція друкованих видань КГБ УРСР

  • Collection of printed publications of KGB of UkrSSR

  The following cases contain information about the history of the Jews, the occupation regime and the Holocaust: File 252. Collection of reference materials on the German intelligence agencies acting against the USSR during the Second World War. 1952 Vol. 1-2-3-4-1. File 306. List of Romanians who committed crimes against the USSR during the Great Patriotic War of 1941-1945. 1945 Vol. 1-7. File 319. List of persons working in Romanian police and intelligence agencies. 1942. Tom 1-5. File 322. List of employees of the German gendarmerie and the police and persons who were persecuted by these ...

 8. Шпиківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Шпиків

  Окремі справи містять відомості про антиєврейські акції: Оп. 3, спр. 1, арк. 332. Розпорядчі документи префекта щодо переселення в гетто євреїв Тульчина, Брацлава, Шпикова, Ладижина. Оп. 3, спр. 1, арк. 104-108, 447-461, 466-494. Відомості про в’язнів гетто, розташованих на території Тульчинського повіту - списки по Шпиківському та Печерському гетто. Оп. 3, спр. 25, арк. 779-780. Листування префекта повіту Тульчин з претором Шпикова за 1943 р. містить відомості про життя євреїв у повіті (створення в гетто єврейських комітетів, розподіл працездатних євреїв за об’єктами, посилення контролю за...

 9. Архів та зібрання рукописів Кабінету єврейської культури Академії Наук УРСР

  Наявні: зібрання рукописів; документи та матеріали фольклорного відділу: зібрання єврейських народних пісень, розповідей, прислів’їв та приказок, афоризмів, анекдотів, жартів; єврейський радянський антирелігійний фольклор; вирізки з періодичних видань з публікаціями про єврейську народну творчість, та архів: протоколи виробничих нарад; списки співробітників Кабінету; матеріали про роботу відділу зі збирання матеріалів про Велику Вітчизняну війну (1947); матеріали до збірника «Еврейское народное творчество дней Великой Отечественной войны» (1948–1949); спогади про життя єврейського населення...

 10. 3 відділ УДБ НКВС УРСР – 2 управління НКДБ- КДБ УРСР

  • 3 Department of DIrectorate of State Security of NKVD UkrSSR -- 2 Directorate of NKGB-KGB UkrSSR

  The following documentary material is related to the history of Jews and the Holocaust: Materials on the search of the traitors of Motherland, agents of the Nazi intelligence, police and security bodies, as well as other individuals who actively collaborated with Nazi Germany during the Second World War (fond 1, op. 1, pp. 12-28, 108-246, 260-280). Materials on the search of individuals who served in the unit of Einsatzgruppe D detachment created by the occupants - the so-called "SD Caucasian company" and "SS battalion 32", and actively participated in police operations on the territory of ...

 11. Архівне управління Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

  • Collection of Archival Directorate of the People's Commissariat of Internal Affairs in Poltava oblast (region)
  • Arkhivne upravlinnia Poltavskoho okruzhnoho vykonavchoho komitetu rad robitnychykh, selianskykh ta chervonoarmiiskykh deputativ

  Opys 20 (Inventory 20). Reference lists about members of political parties, White Guard members, gendarmes, Red Army deserters, and persons employed in the authorities during the German-Fascist occupation. Selected files related to the Nazi occupation period: File 1 – Clergy who served German occupiers in the churches of Poltava region, 8 pages. File 4a – Germans who lived in the region during the occupation of 1941-43, 17 pages. File 5 – Staff of gendarmerie during the German occupation, 10 pages. File 6 – Employees of district (raion) and agricultural commandant's offices, 38 pages. File ...

 12. Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР

  • Collection of film- and photodocuments of KGB UkrSSR

  Microfilmed documents of the Reich Ministry for the Eastern Occupied Territories and its head A. Rosenberg: • documents on the activities of the German occupation administration in Ukraine; • reports on the actions of partisan detachments and groups and underground in Ukraine; • documents on the activities of the German occupation administration in Belorussia and the Baltic States; • Reports on socio-political and economic situation in the occupied territories of the USSR; • Reports on the reaction of the population of the occupied territories to events of the German administration, at the ...

 13. Вінницька міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Вінниця

  Оп. 1, спр. 1, 2, 12, 13, 22. Документи про використання єврейської праці на об’єктах, пов’язаних з життєдіяльністю cтавки Гітлера у передмісті Вінниці, виселення місцевого населення, зокрема єврейського, з районів міста, де потім розміщувалися німецькі військові та окупаційні установи. Оп. 1, спр. 12, 18, 22. Документи, що відтворюють діяльність паспортно-реєстраційного підвідділу міськуправи та відображують систему отримання євреями паспортів, прописки, обліку єврейського населення, розшуку втікачів та ін. Ці й подібні питання містяться в інструкції міськуправи та листуванні з окружним ко...

 14. Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ

  Документи фонду складаються з кількох типів справ. 1. Фільтраційні справи (51531 справа). Фільтраційна справа є комплексом документів, що становить особову справу депортованого з Німеччини: протоколи допитів, опитувальні листи, анкети, листування з приводу отримання інформації про життя та діяльність депортованого. Серед вивезених на примусові роботи до Німеччини були і євреї – підлітки, юнаки і дівчата, які за допомогою підробних документів, під іншими прізвищами врятувалися від акцій знищення єврейського населення і потрапили на територію Рейху. Виявлено 38 фільтраційних справ євреїв, вив...

 15. Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів

  • Archival department of the Executive Committee of Dnipropetrovsk Regional Council of People's Delegates
  • Arkhivnyi viddil vykonkomy Dnipropetrovskoi oblasnoi Rady narodnykh deputativ
  • Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов

  Files of inventories 1-add., 2 and 3 relate immediately to the World War II in the region and contain information about human losses and material damage during the German occupation, information about the structure of the occupation regime, population policies and the Holocaust. Inventory 1-additional (Opys 1 dodatkovyi). File 91/19. Correspondence with district branches of NKVD concerning compiling lists of establishments, organizations and enterprises which existed during the German-Fascist occupation in the region. 1944-45. 43 pages. File 94/21. Statements about annihilation of the Germa...

 16. Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР

  • Directorate on fight against banditism at the Ministry of Internal Affairs

  Materials relevant to history of occupation regime and the Holocaust: File 24. References about employees of the Ukrainian Police in Kharkiv. 1943. 87 pp. File 26. Search for agents of foreign intelligence, traitors of Motherland, occupants’ auxiliaries. 1942. 300 pp. File 27. Investigation of foreign intelligence agents, traitors of the Motherland, occupants’ auxiliaries. 1942. 315 pp. File 28. List No. 2 (Attachment to file No. 9 “Investigation of foreign intelligence agents and their helpers”). 1942. 286 pp. File 29. List No. 1 (Attachment to file No. 9 “Investigation of foreign intellig...

 17. Сільські управи Дніпропетровської області (об'єднаний фонд)

  • Village boards of Dnipropetrovsk region (joint collection)
  • Silski upravy Dnipropetrovskoi oblasti (objednanyi fond)

  Village boards were the lowest level administrative bodies responsible for implementation of the German orders on the ground and facilitation of the occupation policies. Some of the files included in the Inventory 2 of the collection are connected to the German population policies and the Holocaust. Inventory 2 (Opys 2) File 1. Orders of the chef of district board in Apostolovo district, Soldatovo village board. 1941-42. 549 pages. File 4. Orders and decrees of Apostolovo district board about prohibition of Soviet propaganda, giving help to prisoners of war, awarding for arrests of communis...

 18. Житомирська обласна комісія зі встановлення збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни, м. Житомир

  Наступні справи містять відомості про переслідування та вбивства єврейського населення: Оп. 1. Спр. 2. Доклад об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Житомирской области, б. д., 78 арк. Спр. 3. Докладная записка «Об итогах учета ущерба и расследовании злодеяний немецко-фашистских захватчиков по Житомирской области», 1944 г., 29 арк. Спр. 4. Доклад «Об итогах работы Житомирской областной комиссии по учету ущерба и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистск...

 19. Колекція документів Чернігівської обласної комісії з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945

  • Collection of documents of the Chernihiv regional commission on the history of the Great Patriotic War 1941-1945
  • Kolektsiia dokumentiv Chernihivskoi oblasnoi komisii z istorii Velykoi Vitchyznianoi viiny 1941-1945

  The Chernihiv regional commission on the history of the Great Patriotic War focused on collecting documents and evidence about various aspects of the German occupation regime; thus, some of the following files potentially relate to the history of the Holocaust: File 14. Chronological reference book about temporary occupation of locations in Chernihiv region by German-Fascist invaders, and liberation by the Soviet Army (page-proof), 118 pages. File 18. Document collection “Atrocities and Crimes of the German-Fascist Invaders in Chernihiv Region and Struggle of Soviet People for Its Liberatio...