Language of Description: Ukrainian
 1. Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх співучасниками, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk Regional State Commission for Registration of Damage Caused by German-Fascist Invaders and Their Accomplices, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska oblasna komisiia obliku zbytkiv, zapodiianykh nimetsko-fashistskymy zagarbnykamy ta ikh spivuchasnykamy, m. Dnipropetrovsk

  Despite the Commission was focused primarily on collecting information on the material damage caused by the German occupiers, some part of collection are files containing materials about atrocities towards the civilian population of the region, including the Holocaust-related data. Inventory 1 (Opys 1) File 1. Directives, lists of personnel in charge in regional organizations, correspondence between regional commission and Extraordinary State Commission regarding sending commission statements and statements by individuals, who were evacuated from Dnipropetrovsk, to compensate the material d...

 2. Вінницька обласна комісія з сприяння у роботі надзвичайної державної комісії по встановленню та розслідуванню злочинів німецько-фашистських загарбників та їх пособників, завданих ними збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, державним підприємствам і установам СРСР (НДК)

  В опису 1 представлені як зведені матеріали обласної НДК, так і протоколи, акти, довідки і додатки до них районних і міських комісій; списки радянських громадян, розстріляних у 1941–1944 рр. і вивезених до Німеччини в 1942–1943 рр.; зведені відомості і реєстри обліку збитків, завданих німецько-фашистськими загарбниками громадянам міст, районів області. В опису 2 описані справи, що містять акти майнових збитків, заподіяних німецько-фашистськими окупантами громадянам області. Антиєврейська політика окупантів певною мірою відображена у документах Опису 1. Основні відомості про страти мали супр...

 3. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  As an occupation authority body, Dnipropetrovsk City Board was involved into the Nazi population policy and the Holocaust. Below are selected files which contain occupation and Holocaust-related information. File 1. Orders by city board about its structure, introduction of rationing system, forbiddance to population to sell and exchange foods, license issuing. 60 pages. File 2. Orders and decrees by the German military commandant to population about punishment for signaling to Red Army, about forcible mobilization of population to compulsory public works. Plan for creation of industrial coo...

 4. Ямпільська повітова управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Ямпіль

  Окремі справи містять обліково-реєстраційні матеріали у вигляді списків – від списків в’язнів гетто та робітничих таборів, в’язнів у робітничих колонах до переліків людей на отримання продовольчої допомоги тощо за 1942-1943 рр. Зокрема, це відомості про місце проживання та кількісний склад єврейських родин, а також відомості про вік в’язнів гетто та професію дорослих членів родин [оп. 3, спр. 81, 82, 84, 86]. Наявні документи зі статистичними даними про єврейське населення повіту. Відклалися статистичні відомості за 1942-1943 рр. про кількісний склад населення в гетто й колоніях повіту за с...

 5. Могилів-Подільська міська управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Могилів-Подільський

  Відомості про видачу платні робітникам майстерень, ательє та інших підприємств, що належать власникам єврейської національності [оп. 1, спр. 485]. Документи щодо організаційної та економічної діяльності єврейських общин у гетто: дозвіл на шевські, кравецькі та гончарні майстерні, відкриття перукарень, миловарень, пекарень, буфетів та бакалейних лавок, виробництво ковбасних виробів, торгівлі хутром, дрібної торгівлі [оп. 1, спр. 150-158, 167, 169-171, 173-177, 417]. Накази та розпорядження Могилів-Подільської міськуправи, документи про забезпечення євреїв житлом, листування з поліцією та зая...

 6. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР

  Документи періоду Другої світової війни (1941–1945 рр.) містять: - постанови та розпорядження Ради народних комісарів УРСР; - директиви та вказівки НКВД СРСР по лініях роботи; - директиви та вказівки НКВД УРСР по лініях роботи; - листування НКВД УРСР з інстанціями, органами влади та управління УРСР про діяльність органів держбезпеки; - доповідні, спецповідомлення, надіслані НКВД УРСР та управліннями НКВД областей командуючим, членам військових рад фронтів та з’єднань; - доповідні, спецповідомлення, довідки, надіслані НКВД УРСР в інстанції та до органів влади й управління УРСР; - спецповідом...

 7. Шпиківська районна управа (періоду німецько-фашистської окупації), м. Шпиків

  Окремі справи містять відомості про антиєврейські акції: Оп. 3, спр. 1, арк. 332. Розпорядчі документи префекта щодо переселення в гетто євреїв Тульчина, Брацлава, Шпикова, Ладижина. Оп. 3, спр. 1, арк. 104-108, 447-461, 466-494. Відомості про в’язнів гетто, розташованих на території Тульчинського повіту - списки по Шпиківському та Печерському гетто. Оп. 3, спр. 25, арк. 779-780. Листування префекта повіту Тульчин з претором Шпикова за 1943 р. містить відомості про життя євреїв у повіті (створення в гетто єврейських комітетів, розподіл працездатних євреїв за об’єктами, посилення контролю за...

 8. Архівне управління Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів

  • Collection of Archival Directorate of the People's Commissariat of Internal Affairs in Poltava oblast (region)
  • Arkhivne upravlinnia Poltavskoho okruzhnoho vykonavchoho komitetu rad robitnychykh, selianskykh ta chervonoarmiiskykh deputativ

  Opys 20 (Inventory 20). Reference lists about members of political parties, White Guard members, gendarmes, Red Army deserters, and persons employed in the authorities during the German-Fascist occupation. Selected files related to the Nazi occupation period: File 1 – Clergy who served German occupiers in the churches of Poltava region, 8 pages. File 4a – Germans who lived in the region during the occupation of 1941-43, 17 pages. File 5 – Staff of gendarmerie during the German occupation, 10 pages. File 6 – Employees of district (raion) and agricultural commandant's offices, 38 pages. File ...

 9. Колекція друкованих видань КГБ УРСР

  Наступні справи містять відомості щодо історії євреїв, окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 252. Сборник справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период ВОВ. 1952 г. Тома 1-2-3-4-1. Спр. 306. Список румын, совершивших преступления против СССР в период ВОВ 1941-1945 гг. 1945 г. Тома 1-7. Спр. 319. Список лиц, работавших в румынских полицейских и разведывательных органах. 1942. Тома 1-5. Спр. 322. Список сотрудников германской жандармерии и полиции и лиц, преследовавшихся этими органами, 209 л. 1942. Спр. 323. Справочник-список офицерского и рядового...

 10. Архівний відділ виконкому Дніпропетровської обласної Ради народних депутатів

  • Archival department of the Executive Committee of Dnipropetrovsk Regional Council of People's Delegates
  • Arkhivnyi viddil vykonkomy Dnipropetrovskoi oblasnoi Rady narodnykh deputativ
  • Архивный отдел исполкома Днепропетровского областного Совета народных депутатов

  Files of inventories 1-add., 2 and 3 relate immediately to the World War II in the region and contain information about human losses and material damage during the German occupation, information about the structure of the occupation regime, population policies and the Holocaust. Inventory 1-additional (Opys 1 dodatkovyi). File 91/19. Correspondence with district branches of NKVD concerning compiling lists of establishments, organizations and enterprises which existed during the German-Fascist occupation in the region. 1944-45. 43 pages. File 94/21. Statements about annihilation of the Germa...

 11. Сільські управи Дніпропетровської області (об'єднаний фонд)

  • Village boards of Dnipropetrovsk region (joint collection)
  • Silski upravy Dnipropetrovskoi oblasti (objednanyi fond)

  Village boards were the lowest level administrative bodies responsible for implementation of the German orders on the ground and facilitation of the occupation policies. Some of the files included in the Inventory 2 of the collection are connected to the German population policies and the Holocaust. Inventory 2 (Opys 2) File 1. Orders of the chef of district board in Apostolovo district, Soldatovo village board. 1941-42. 549 pages. File 4. Orders and decrees of Apostolovo district board about prohibition of Soviet propaganda, giving help to prisoners of war, awarding for arrests of communis...

 12. Колекція документів Чернігівської обласної комісії з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945

  • Collection of documents of the Chernihiv regional commission on the history of the Great Patriotic War 1941-1945
  • Kolektsiia dokumentiv Chernihivskoi oblasnoi komisii z istorii Velykoi Vitchyznianoi viiny 1941-1945

  The Chernihiv regional commission on the history of the Great Patriotic War focused on collecting documents and evidence about various aspects of the German occupation regime; thus, some of the following files potentially relate to the history of the Holocaust: File 14. Chronological reference book about temporary occupation of locations in Chernihiv region by German-Fascist invaders, and liberation by the Soviet Army (page-proof), 118 pages. File 18. Document collection “Atrocities and Crimes of the German-Fascist Invaders in Chernihiv Region and Struggle of Soviet People for Its Liberatio...

 13. Колекція документів по партійному та комсомольському підпіллю, партизанському руху.

  • Collection of documents on the Party and Komsomol underground and partisan movement
  • Kolektsiia dokumentiv po partiinomu ta komsomolskomu pidpilliu, partyzanskomu rukhu

  Some files contain information on German occupation and local administration, population policies and the Holocaust. Some files contain information on German occupation and local administration, population policies, and the Holocaust. Opys 1 (Inventory 1) File 28 - Statement of the Oblast ChGK. List of crimes and those guilty in these crimes, data about persons killed and deported to Germany, and about material damages, 1944-46, 205 pages. File 29 - Lists of district (raion) and town commissions for collecting materials on the Great Patriotic War, 1946, 33 pages. File 30 – List of localitie...

 14. Чернігівська міська управа, м. Чернігів Чернігівської області

  • Chernihiv city board, city of Chernihiv, Chernihiv region
  • Chernihivska miska uprava, m. Chernihiv Chernihivskoi oblasti

  Local administration documentation can contain information connected to the Holocaust in the area. Titles and sizes of the selected files potentially related to the subject: File 1. Printed orders, decrees and announcements of the Ortskommandantur and city board about organizing of district boards, village elders and their tasks, tax payments, and other issues, 33 pages. File 2. Orders within city board about list of staff members, hiring and dismissal of servants. Memo from Baran-Butovych regarding releasing POWs from the camps, dwellers of Chernihiv and nearby villages, 43 pages. File 3. ...

 15. Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ

  Документи фонду складаються з кількох типів справ. 1. Фільтраційні справи (51531 справа). Фільтраційна справа є комплексом документів, що становить особову справу депортованого з Німеччини: протоколи допитів, опитувальні листи, анкети, листування з приводу отримання інформації про життя та діяльність депортованого. Серед вивезених на примусові роботи до Німеччини були і євреї – підлітки, юнаки і дівчата, які за допомогою підробних документів, під іншими прізвищами врятувалися від акцій знищення єврейського населення і потрапили на територію Рейху. Виявлено 38 фільтраційних справ євреїв, вив...

 16. Колекція кінофотодокументів КГБ УРСР

  Мікрофільмовані документи імперського міністерства у справах східних окупованих територій та його керівника А. Розенберга: • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Україні; • доповідні про дії партизанських загонів і груп та підпілля в Україні; • документи про діяльність німецької окупаційної адміністрації в Білорусії та Прибалтиці; • доповідні та повідомлення про соціально-політичне й економічне становище на окупованих територіях СРСР; • доповідні та повідомлення про реагування населення окупованих територій на заходи німецької адміністрації, події на фронті; • доку...

 17. Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti

  Inventory 2 (Opys 2) of the collection includes several files compiled by the archivists after the World War II, so called "Chronological reference notes about the dates of occupation and liberation of the localities", as well as the other files summarizing the occupation events in the region. File 77а. Chronological reference book on the localities of Zaporozhye region during the temporary German occupation. 1946. 352 pages. File 193. Documentary collection “German-Fascist occupiers in Zaporozhye region”. 150 pages. File 194. Chronological reference book containing dates of occupation and ...

 18. Полтавський обком Компартії України, м. Полтава Полтавської області

  • Poltava Oblast Committee of the Communist Party of Ukraine, city of Poltava
  • Poltavskii obkom Kompartii Ukrainy, m. Poltava Poltavskoi oblasti

  Opys 2 contains information on 242 files. Selected files containing data on the occupation and local administration, Nazi population politics, population losses, and the Holocaust: File 110 - Activities of the department to execute orders of the Central Committee (of the Communist Party of Ukraine) and of the Council of the People’s Commissars. Budennyi’s address to the population. Notes, memos, reports by the Oblast Party Committee, city committees, and district committees about the railway cars needed for evacuation. File 123 – Information items, memos by the Oblast Party Committee about ...

 19. Управління боротьби з бандитизмом МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ–КГБ УРСР

  Матеріали, що дотичні до історії окупаційного режиму та Голокосту: Спр. 24. Довідки на співробітників Української поліції м. Харкова. 1943. 87 арк. Спр. 26. Розшук агентів іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 300 арк. Спр. 27. Розвідка агентури іноземних розвідок, зрадників Батьківщини, зрадників та посібників окупантів. 1942. 315 арк. Спр. 28. Список № 2 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 286 арк. Спр. 29. Список № 1 (Додаток до справи №9 Розшук агентів іноземних розвідок та посібників). 1942. 171 арк...

 20. Сільські управи Херсонщини (ОАФ)

  • Village boards of Kherson region (joint collection)

  Selected files presented below can contain information about occupation population policies and the Holocaust: Velykooleksandrivka district, Borozenska village board. File 3. Documents (orders, circulars, information, lists) to collect taxes from the population; list of people born in 1922-1924. 1941-43. 126 pages. File 4. Information on the number of people in the district; acts, property inventory lists of local institutions and organizations. 1942-43. 82 pages. Novohryhor'yivka village board. File 9. Orders, directives, instructions by Velykooleksandrivka Gebietskommissar regarding popul...