Archival Descriptions

Displaying items 1 to 17 of 17
Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lesznie
 1. Sąd Obwodowy w Wolsztynie

  • Amtsgericht Wollstein
  • Local Court in Wolsztyn

  I. Akta prezydialne: m.in. różnego typu zarządzenia, organizacja sądownictwa, składy osobowe prokuratur, wykazy więzień, spis osób więzionych w Wolsztynie w grudniu 1939 r. II. Akta cywilne: uznanie ojcostwa, uznanie za zmarłego, sprostowania w aktach USC, testamenty, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze i kurateli

 2. Akta gminy Osieczna

  • Der Amtskommissar des Amtsbezirks Storchnest Distriktsamt Storchnest Komisariat Obwodowy Osieczna Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Osiecznej Wójtostwo Obwodowe Osieczna Zarząd Gminny w Osiecznej
  • Files of the commune of Osieczna

  I. Distriktsamt Storchnest, 1833-1919 posiedzenia, wybory, budżety, podatki, sprawy bezpieczeństwa publicznego, drogowe, wojskowe, kasowe, żydowskie, ogniowe, meldunkowe II. Komisariat Obwodowy Osieczna, 1919-1928 sprawy administracyjne, plebiscyt, budżety, podatki, sprawy sanitarne, statystyczne i policyjne, mienie niemieckie, pobór, zwalnianie robotników III. Wójtostwo Obwodowe Osieczna, [1888] 1928-1935 wybory, budżety, podatki, sprawy kościelne, towarzystwa, związki, przemysł, handel, statystyka, osadnictwo, sprawy sanitarne, ewidencja ludności, sprawy karne IV. Zarząd Gminny w Osieczne...

 3. Akta miasta Rawicz

  • Der Burgermeister der Stadt Rawitsch Magistrat zu Rawitsch Zarząd Miejski w Rawiczu
  • Files of the town of Rawicz

  I. Magistrat zu Rawitsch /Magistrat w Rawiczu, Zarząd Miejski w Rawiczu, 1794-1939 1. Sprawy komunalne - sprawy administracyjne, rejestry mieszkańców, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy finansowe, kasa oszczędności, sprawy budowlane, kościoły fundacje, szpitale 2. Sprawy policyjne - sprawy budowlane i pożarowe, przemysł, handel, rolnictwo, stowarzyszenia, gazownia 3. Sprawy administracyjne - gmina żydowska, sprawy wojskowe, uroczystości II. Der Burgermeister der Stadt Rawitsch (Burmistrz miasta Rawicza), 1939-1945 zarządzenia, wysiedlanie, spisy więźniów, grabież mienia polskiego, ...

 4. Akta miasta Miejska Górka

  • Magistrat w Miejskiej Górce Zarząd Miejski w Miejskiej Górce
  • Files of the town of Miejska Górka

  I. Akta z okresu zaboru pruskiego, 1795-1919 1. Sprawy ogólne - uroczystości państwowe, Wiosna Ludów, odznaczenia, spokój i porządek w prowincji, okólniki 2. Sprawy dotyczące granic miasta i rady miejskiej - spory graniczne, ogłoszenia, przywileje, wybory 3. Sprawy dotyczące ludności miejskiej - nadania obywatelstwa miasta 4. Sprawy urzędnicze - urzędnicy miejscy, wybory, nominacje 5. Sprawy dotyczące kasy miejskiej - stan kasy miejskiej 6. Statystyka i sprawozdawczość - tabele i sprawozdania 7. Sprawy dotyczące sądownictwa - korespondencja z sądami, sprawy sporne i procesowe, sędziowie pol...

 5. Akta miasta Leszno

  • Magistrat miasta Leszna Magistrat zu Lissa Stadtverwaltung zu Lissa Zarząd Miejski w Lesznie
  • Files of the town of Leszno

  I. Okres zaboru pruskiego, 1793-1914 1. Sprawy ogólne miasta - statut, statystyki, wykazy, tabele, wybory, urzędnicy 2. Sprawy administracyjne miasta - protokoły posiedzeń władz miejskich, zgłoszenia, sprawozdania, opisy miasta, sprawy budowlane 3. Sprawy policyjne - zarządzenia, włóczęgostwo, zaświadczenia, aresztanci, paszporty 4. Sprawy handlu i przemysłu - okólniki, zarządzenia, koncesje, stan bydła, wykazy warsztatów, rejestr wiatraków, ceny rynkowe 5. Rzemiosło - sprawy sporne, przywileje cechowe, kasy cechowe 6. Sprawy kościelne i szkolne - zarządzenia, odbudowa kościoła ewangelickie...

 6. Akta miasta Krzywiń

  • Magistrat w Krzywiniu Magistrat zu Kriewen Zarząd Miejski w Krzywiniu
  • Files of the town of Krzywiń

  I. Magistrat zu Kriewen (Magistrat w Krzywiniu), 1845-1919 posiedzenia władz miejskich, sprawy finansowe, podatkowe, budowlane, pożarowe, emigracji zarobkowej II. Magistrat, Urząd Policyjny w Krzywiniu, Zarząd Miejski w Krzywiniu, 1919-1939 1. Wydział Ogólny - sprawy ogólno-orgnizacyjne, osobowe, budżetowe, rachunkowe 2. Wydział Bezpieczeństwa - sprawy społeczno-polityczne, meldunkowe, cudzoziemcy, ochrona granic państwa 3. Wydział Samorządowy - organizacja, zebrania, sprawy finansowe, komunalne, inspekcyjne 4. Wydział Administracyjny - kradzieże, gorzelnie, wyszynk, sprawy sądowe, testamen...

 7. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

  I. Referat Ogólno-Organizacyjny - sprawy organizacyjne, podział administracyjny II. Referat Administracyjny - sprawy obywatelstwa polskiego, zmiany imion i nazwisk, ruch ludności, przywłaszczanie nieruchomości, poszukiwanie rodzin III. Referat Społeczno-Polityczny - okólniki, sprawozdania sytuacyjne, statystyka ludności, wysiedlanie ludności niemieckiej, repolonizacja Ziem Odzyskanych, rejestracja cudzoziemców, repatriacja obywateli radzieckich, stosunek kleru katolickiego do nowego ustroju, stowarzyszenia i związki, sprawy wyznaniowe, rehabilitacja volksdetschów, poszukiwanie rodzin, zbrod...

 8. Akta miasta Jutrosin

  • Zarząd Miejski w Jutrosinie
  • Magistrat zu Jutroschin
  • Files of the town of Jutrosin

  I. Okres zaboru pruskiego 1. Sprawy komunalne - statuty, sprawozdania, recesy, statystyki, ruch ludności, wybory, burmistrz, urzędnicy miejscy, sprawy kasowe, dzierżawy, ulice i budynki w mieście, gazownia, sprawy kościelne, szkolne i zdrowia publicznego, ubodzy 2. Podatki państwowe - zarządzenia, wymierzanie podatków 3. Sprawy policyjne - zarządzenia, korespondencja, stowarzyszenia, sprawy pożarowe i budowlane, więźniowie, listy gończe, żandarmeria, cudzoziemcy, ubezpieczenia ogniowe, sprawy sanitarne, poczta, telegraf, drogi, mosty, gmina żydowska, sprawy sądowe i rozjemcze, sprawy grunto...

 9. Akta gminy Rydzyna

  • Der Amtskommissar des Amtsbezirks Reisen
  • Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rydzynie Wójtostwo Obwodowe w Rydzynie Zarząd Gminny w Rydzynie
  • Files of the commune of Rydzyna

  I. Wójtostwo Obwodowe w Rydzynie, [1898] 1928-1935 ewidencja ludności, sprawy budowlane, ubezpieczenia, bezpieczeństwo, wybory II. Zarząd Gminny w Rydzynie, 1935-1939 [1940] sprawy organizacyjne, zebrania, elektryfikacja, budżety, utrzymanie dróg, rozliczenia z obszarami dworskimi, rolnictwo, handel, sprawy oświaty, kultura, opieka społeczna, bezrobocie, emigracja, ubezpieczenia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pobór, księga dusz III. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Reisen, 1939-1945 posiedzenia Rady Miejskiej, osiedlanie Niemców, volkslisty, zarządzenia i ogłoszenia, sprawy meldunko...

 10. Sąd Obwodowy w Rawiczu

  • Amtsgericht Rawitsch
  • Local Court in Rawicz

  I. Generalia - zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy budżetowe II. Sprawy testamentowe III. Sprawy spadkowe

 11. Sąd Obwodowy w Bojanowie, pow. rawicki

  • Amtsgericht Schmückert
  • Local Court in Bojanowo

  I. Sprawy testamentowe II. Sprawy spadkowe

 12. Sąd Obwodowy w Kościanie

  • Amtsgericht Kosten
  • Local Court in Kościan

  sprawy testamentowe, sprawy spadkowe

 13. Sąd Obwodowy w Jutrosinie, pow. rawicki

  • Amtsgericht Jutroschin /Orlahöh/
  • Local Court in Jutrosin

  sprawy testamentowe, sprawy spadkowe

 14. Sąd Obwodowy w Gostyniu

  • Amtsgericht Gostingen
  • Local Court in Gostyń

  Uznanie za zmarłego, sprawy testamentowe, sprawy spadkowe, sprawy opiekuńcze

 15. Sąd Obwodowy w Lesznie

  • Amtsgericht Lissa
  • Local Court in Leszno

  I. Sprawy karne - dotyczące drobnych przestępstw kryminalnych II. Sprawy cywilne - testamenty, sprawy spadkowe, sprawy małżeńskiej wspólności majątkowej III. Akta rejestracyjne przedsiębiorstw z terenu powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego - ukazują m.in. wywłaszczanie Polaków z ich mienia

 16. Sąd Krajowy w Lesznie

  • Landgericht Lissa
  • Regional Court in Leszno

  Akta zachowały się szczątkowo. Zespół zawiera bowiem wyłącznie akta cywilne: rozwodowe, dotyczące ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz dotyczące ubezwłasnowolnienia.

 17. Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami Oddział w Lesznie

  • Grundstücksgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost mbH. Zweigstelle Lissa

  I. Akta normatywne zarządzenia i wytyczne, bilans, pracownicy II. Akta poszczególnych nieruchomości i gruntów znajdujących się w ewidencji i administracji Grundstücksgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost mbH. Zweigstelle Lissa W aktach znajdują się m.in. odpisy z ksiąg wieczystych i fotografie.