Country: Poland
 1. Archiwum Państwowe w Warszawie

  • The State Archive in Warsaw
  • APW
  • Archiwum państwowe miasta stołecznego Warszawy [dawna nazwa]
  • ...
  • Poland
  • ul. Krzywe Koło 7, Warszawa, województwo mazowieckie
 2. Archiwum Państwowe w Płocku

  • The State Archive in Płock
  • Poland
  • ul. Kazimierza Wielkiego 9b, Płock, województwo mazowieckie
 3. Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej

  • The State Archive in Katowice: The Bielsko-Biała Branch
  • Poland
  • ul. Wapienicka 34/34a,, Bielsko-Biała, województwośląskie
 4. Archiwum Państwowe w Koszalinie

  • The State Archive in Koszalin
  • Poland
  • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, Koszalin, województwo zachodniopomorskie
 5. Archiwum Państwowe w Koszalinie - Oddział w Słupsku

  • The State Archive in Koszalin: The Słupsk Branch
  • Poland
  • ul. W. Lutosławskiego 17, Słupsk, województwo pomorskie
 6. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

  • The State Archive in Bydgoszcz
  • Poland
  • ul. Dworcowa 65, Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
 7. Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Pszczynie

  • The State Archive in Katowice: The Pszczyna Branch
  • Poland
  • ul. Brama Wybrańców 1, Pszczyna, województwo śląskie
 8. Archiwum Państwowe w Łodzi

  • The State Archive in Łódź
  • Poland
  • plac Wolności 1, Łódź, Województwo łódzkie
 9. Zakład Narodowy im. Ossolińskich

  • Ossoliński National Institute
  • Poland
  • ul. Szewska 37, Wrocław, województwo dolnośląskie
 10. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Poznań- Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Poland
  • ul. Rolna 45a, Poznań, Województwo wielkopolskie
 11. Archiwum Państwowe w Koszalinie - Oddział w Szczecinku

  • The State Archive in Koszalin: The Szczecinek Branch
  • Poland
  • ul. Parkowa 3, Szczecinek, województwo zachodniopomorskie
 12. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Lublin - Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Poland
  • ul. Szewska 2, Lublin, Województwo lubelskie
 13. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Łódź- Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Poland
  • ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, Łódź, województwołódzkie
 14. Archiwum Państwowe w Gdańsku - Oddział w Gdyni

  • The State Archive in Gdańsk: The Gdynia Branch
  • Poland
  • ul. Handlowa 11, Gdynia, województwo pomorskie
 15. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

  • Institute of National Remembrance Branch in Szczecin - Branch Office for Preservation and Dissemination of Archival Records
  • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, OBUiAD
  • Poland
  • ul. K. Janickiego 30, Szczecin, Województwo zachodniopomorskie
 16. Biblioteka Narodowa

  • National Library of Poland
  • Poland
  • al. Niepodległości 213, Warszawa, województwo mazowieckie
 17. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

  • The "Grodzka Gate–NN Theatre” Centre
  • Poland
  • ul. Grodzka 21, Lublin, Województwo lubelskie
 18. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

  • The Martyrs’ Museum in Żabikowo
  • Poland
  • ul. Niezłomnych 2, Luboń, Województwo wielkopolskie
 19. Archiwum Państwowe w Poznaniu - Oddział w Koninie

  • The State Archive in Poznan: The Konin Branch
  • Poland
  • ul. 3 Maja 78, Konin, województwo wielkopolskie
 20. Polski Czerwony Krzyż. Biuro Informacji i Poszukiwań

  • Office of Information and Tracing of the Polish Red Cross
  • Poland
  • ul. Mokotowska 14, Warszawa, województwo mazowieckie