Language of Description: Polish
 1. Prokuratura Powiatowa w Mielcu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 2. Prokuratura Powiatowa w Łukowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 3. Prokuratura Powiatowa w Łomży

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 4. Prokuratura Powiatowa w Łęczycy

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 5. Kontrwywiad w Lublinie [Abwehr - Lublin]

  • akta osobowe (akta personalne agentów kontrwywiadu) - akta administracyjne (notatki służbowe, raporty, sprawozdania, korespondencja dot. działalności na terenie lubelskim agentów kontrwywiadu niemieckiego; wykazy zwerbowanych agentów kontrwywiadu niemieckiego, instrukcje służbowe dla agentów wydawane przez jednostki kontrwywiadu; materiały dot. polskiej konspiracji, amerykańskiej pomocy dla ZSRS, nastrojów panujących wśród ludności ukraińskiej oraz na froncie wschodnim; schemat organizacyjny rządu polskiego w Londynie)
 6. Prokuratura Powiatowa w Łasku

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 7. Prokuratura Powiatowa w Łańcucie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 8. Prokuratura Powiatowa w Lublinie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 9. Prokuratura Powiatowa w Lipsku

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 10. Prokuratura Powiatowa w Lipnie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 11. Prokuratura Powiatowa w Limanowej

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 12. Prokuratura Powiatowa w Kutnie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 13. Prokuratura Powiatowa w Krotoszynie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 14. Prokuratura Powiatowa w Krośnie Odrzańskim

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich
 15. Prokuratura Powiatowa w Krośnie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 16. Koncern Przemysłu Chemicznego. Zakłady w Oświęcimiu [Interessengemeinschaft (IG) Farbenindustrie. Werk Auschwitz]

  • akta administracyjne (wykazy imienne pracowników etatowych zatrudnionych przez IG Farbenindustrie - Werk Auschwitz przy pracach w fabryce Dwory)
 17. Prokuratura Powiatowa w Kraśniku

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 18. Prokuratura Powiatowa w Krasnymstawie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 19. Prokuratura Powiatowa w Koźlu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 20. Prokuratura Powiatowa w Kościerzynie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim