Kartoteka Jeńców Wojennych - Żydów z obozu w Lublinie przy ul. Lipowej 7

  • Card File of Jewish Prisoners of War from the camp at 4 Lipowa Street in Lublin
Identifier
253 / 3
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1941
Level of Description
Sub-collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

74 files

Biographical History

Obóz jeńców - Żydów - żołnierzy Wojska Polskiego wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r. - został utworzony przez Niemców w 1941 r. przy ul. Lipowej 7 w Lublinie. Skoncentrowano tu kilka tysięcy mężczyzn wyselekcjonowanych w różnych hitlerowskich obozach jenieckich. Zostali oni wymordowani w latach 1942-1943. Kartotekę blisko 3 tys. żołnierzy zabezpieczoną przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną przejęto w 1947 r.

Scope and Content

Kartoteka obozu jeńców żydowskich przy ul. Lipowej 7 z Lublinie zawiera akta 2978 żołnierzy , z fotografiami. Zawiera imienne karty pobytu jeńca w kolejnych obozach, 09.1939-1941 r.

Archivist Note

  • Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0