Language of Description: Dutch
 1. Weening, familie

  aard van de archiefbestanddelen Het archief Weening bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat voornamelijk correspondentie van het gezin Weening. Voor het grootste deel zijn dit brieven gestuurd door kennissen en familie aan het gezin. Tevens bevat het archief brieven van officiële instanties zoals het 'Office Neerlandais' en handgeschreven kopieën van brieven geschreven door S.J. Weening. Het tweede deel van het archief bevat een aantal kopieën van archiefstukken uit andere archieven die door de schenker zijn verzameld tijdens zijn zoektocht naar de familie.

 2. Sluyser, M.

 3. Kotting, A.N.

 4. Aanvulling

 5. Le-Ezrath Ha-Jeled

 6. Ondergang

 7. Caransa, A.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat voornamelijk manuscripten en lezingen van Caransa. Verder bevat het archief een kleine hoeveelheid correspondentiemateriaal en een aantal oudere documenten, zoals een verslag van de terugreis naar Nederland, dat hij in 1945 schreef.

 8. Vereniging Joodse Oorlogskinderen

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voor het grootste gedeelte uit correspondentie, zowel met leden en aanverwante organisaties, als tussen bestuursleden onderling. Daarnaast zitten er vergaderstukken in het archief, van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de werkgroepen.

 9. Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45"

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat uit correspondentie, verslagen, krantenknipsels, diskettes, jaarstukken en financiële overzichten.

 10. Levenbach, M.G.

 11. Onderzoek - Advocatuur in bezettingstijd

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat aantekeningen en kopieën die dr. J.P. Meihuizen maakte tijdens zijn onderzoek. Tevens bevat het een groot aantal documenten die zijn ontstaan tijdens de bezetting, waaronder pleitnota's, strafdossiers en aanvragen voor opname op de zogeheten Barneveld-lijsten. Ook bevat het archief naoorlogse documenten over de zuivering van de advocatuur.

 12. Joodsche Raad voor Amsterdam

 13. Weinreb, F.

 14. Mannheimer, K.F.

 15. Beauftragten des Reichskommissars

 16. Proces Eichmann

 17. Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften