Hoedenfabriek Gebr. Verduin

Identifier
MF3382302
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 525
Dates
1 Jan 1918 - 31 Dec 1960
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,25 meter (16 inventarisnummers)

Biographical History

De hoedenfabriek Verduin werd in 1924 opgericht door Abraham Verduin in de Toldwarsstraat 3 te Amsterdam en hield zich bezig met de fabricage van dameshoeden. In september 1925 associeerde Abraham (roepnaam Albert) zich met zijn broer Leon Verduin en werd de naam van het bedrijf Gebr. Verduin, gevestigd in de Warmoesstraat 155 te Amsterdam. Op 21 januari 1936 werd de Hoedenfabriek Gebr. Verduin een Naamloze Vennootschap, gevestigd in de Rapenburgerstraat 90-90A en later in de Rapenburgerstraat 38-42 te Amsterdam. De fabriek specialiseerde zich in dameshoeden gemaakt van haarvilt, met haar van konijnen, hazen en bevers. Anticiperend op mogelijke anti-joodse maatregelen werd in juli 1940 Matheus Wilhelmus Marinus Arens tot mede-directeur benoemd en trokken Abraham en Leon Verduin zich in december 1940 officieel terug uit de zaak. Op 13 april 1942 moest het gezin van Albert Verduin verplicht verhuizen van Bussum naar Amsterdam. Zij ruilden van woning met Arens, waarmee Argi NV, de NV die was opgericht door Arens, officieel in Bussum was gevestigd. In augustus 1941 werd, naar aanleiding van de verordening ter verwijdering van Joden uit het bedrijfsleven, een bewindvoerder (Verwalter) benoemd in de persoon van Henri Johan Herman Marie Gieskes, die in de Beurspassage te Amsterdam een dameshoedenwinkel had. Abraham Verduin, zijn dochter Wanda, Leon Verduin en hun ouders werden vermoord in Auschwitz. In juni 1945 werd Arens door de Centrale Textiel Inspectie weer tot directeur benoemd. Onder zijn leiding ging het bergafwaarts met het bedrijf tot in maart 1954 het faillissement moest worden aangevraagd door de erven Verduin, te weten de beide weduwes, mevr. A. Verduin-Vyevano en mevr. S. Verduin-Polak, en Ernst Verduin, de zoon van Albert. In 1960 is het bedrijfspand, dat privé-eigendom was van de weduwen Verduin aan de gemeente Amsterdam verkocht. In de jaren '50 en '60 werden de meeste huizen in de vooroorlogse Joodse buurt, waaronder de Rapenburgerstraat 38-42, gesloopt.

Abraham Verduin

Leon Verduin

Archival History

Het archief is gevormd in de periode 1913-1960 [2003].

De archiefstukken waren in het bezit van dhr. Ernst Verduin, de zoon van de oprichter van de Hoedenfabriek Verduin, en zijn in 2017 door hem geschonken aan het NIOD.

Acquisition

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

Het archief bestaat voornamelijk uit persoonlijke documenten, contracten, correspondentie, personeelsadministratie en financiële administratie. Daarnaast bevat het archief bouwtekeningen.

Appraisal

Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd tijdens de bewerking van het archief.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

Bij de ordening van het archief is voor een groot deel de bestaande ordening van de archiefvormer gehandhaafd. De persoonlijk stukken van de familie Verduin zijn gescheiden van de stukken betreffende de hoedenfabriek en daarnaast is het archief grotendeels chronologisch geordend op de geschiedenis van het bedrijf.

Conditions Governing Access

Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Related Units of Description

  • NIOD, collectie 248-0538, Dossier Henny Johann Herman Maria Gieskes

Note(s)

  • Hoedenfabriek Gebr. Verduin werd geleid door twee joodse broers. Hoewel zij al in 1940 een niet-joodse compagnon aanstelden, kreeg het bedrijf in 1941 een door de Duitsers aangewezen bewindvoerder toegewezen.

Sources

  • citeer- en aanvraaginstructie

  • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 525, inv.no. ...

  • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam, archief 525 Hoedenfabriek Gebr. Verduin, inv.no. ... NIOD, archief 525 Verduin, inv.no. ...

  • "Nieuw in het NIOD-archief: de Hoedenfabriek Gebr. Verduin",

Process Info

  • De inventaris is in maart 2018 vervaardigd door Femke Jacobs.

Subjects