Nationale Trust Maatschappij NV

Identifier
MF3559126
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 530
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1954
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,15 meter (27 inventarisnummers)

Biographical History

De Deutsche Revisions-und Treuhand AG (DRT) was een groot Duits accountantskantoor dat in Nederland een filiaal had in 's-Gravenhage (Zweigniederlassung Den Haag). De DRT was onder meer belast met het verwerken van de aangiftes van vijandelijk vermogen. Daarnaast hield de DRT accountantstoezicht op de bewindvoerders (Treuhänder) van joodse bedrijven. Vlak na de bevrijding verordonneerde het Militair Commissariaat voor Rechtsherstel dat de DRT onder beheer gesteld moest worden. De Nederlandsch-Indische Trust Maatschappij (NITM) NV, vanaf 1950 Nationale Trust Maatschappij (NTM) NV, nam deze taak op zich. Namens de Trustmaatschappij was H.T. ter Haar Romeny aangesteld als beheerder. Daarnaast had de Trustmaatschappij het beheer over de zogeheten "Nachlassverwaltung" van advocaat mr. O.E. Bauer, die tijdens de bezetting bewindvoerder was over de nalatenschappen van onderdanen van vijandelijke staten. In totaal had Bauer meer dan drieduizend nalatenschappen onder zijn beheer, die de DRT bijna 25 miljoen gulden opleverde. Deels waren deze banktegoeden, effecten, hypotheken, sieraden en andere waardevolle voorwerpen afkomstig uit de nalatenschap van joodse personen.

Archival History

Het archief is gevormd in de periode 1945-1954.

Het is onbekend wanneer en door wie het archief aan het NIOD is overgedragen.

Acquisition

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

Het archief bevat voornamelijk financiële jaarverslagen van het naoorlogse beheer over de Deutsche Revisions- und Treuhand A.G. en O.E. Bauer. In de stukken over Bauer zijn veel namen te vinden van overleden (joodse) personen wier nalatenschap hij beheerde.

Appraisal

Tijdens de bewerking zijn enkele doubletten vernietigd.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

In het archief weerspiegelt twee van de taken die de Trustmaatschappij uitvoerde: het financieel beheer over de Deutsche Revisions- und Treuhand AG en het financieel beheer over de Nachlassverwaltung van O.E. Bauer. Binnen elk van deze rubrieken zijn de stukken chronologisch geordend.

Conditions Governing Access

Volledig openbaar

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • De Nationale Trust Maatschappij voerde de naoorlogse financiële afwikkeling uit van de Deutsche Revisions-und Treuhand AG. Daarnaast voerde de Trustmaatschappij het bewind over de zogeheten "Nachlassverwaltung" van advocaat mr. O.E. Bauer, die tijdens de bezetting meer dan drieduizend nalatenschappen van onder meer joodse personen had beheerd.

Sources

  • citeer- en aanvraaginstructie

  • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 530, inv.no. ...

  • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam, archief 530 Nationale Trust Maatschappij NV , inv.no. ... NIOD, archief 530 NTM, inv.no. ...

Process Info

  • De inventaris is in juli 2018 vervaardigd door drs. R.C.C. Pottkamp.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.