Offerhaus, J.

Identifier
MF2582130
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 510
Dates
1 Jan 1913 - 31 Dec 1951
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,1 meter (11 inventarisnummers)

Biographical History

Johannes Offerhaus (Assen 23 augustus 1892) was van 1941 tot 1943 buitengewoon hoogleraar in het burgerlijk- en handelsrecht en het faillissementsrecht aan de Economische Faculteit van de Amsterdamse Universiteit. Hij deed vergeefse pogingen om joodse bekenden te behoeden voor deportatie. Na de bevrijding was hij voorzitter van de Rotterdamse tak van de Adviescommissie Zuivering Burgemeesters Zuid-Holland.

Archival History

Het archief is gevormd in de periode [1913] 1933-1934 en 1941-1951.

Het archief is in 2014 door de familie geschonken aan het NIOD.

Acquisition

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

Kern van het archief zijn de stukken over Offerhaus' betrokkenheid bij de zuivering van burgemeesters in Zuid-Holland. Van historisch belang is tevens zijn correspondentie om joodse bekenden te behoeden voor deportatie en over zijn pogingen verbetering te brengen in de positie van joodse advocaten in Duitsland. Daarnaast zijn stukken aanwezig over adviezen die Offerhaus na de oorlog gaf over kwesties die speelden in bezettingstijd.

Appraisal

Tijdens de bewerking van het archief zijn stukken verwijderd over naoorlogse rechtszaken die geen relatie hadden met de bezetting.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

Het archief is chronologisch geordend.

Conditions Governing Access

Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

Conditions Governing Reproduction

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

  • Hoogleraar Johannes Offerhaus (Assen 23 augustus 1892) was na de bevrijding voorzitter van de Rotterdamse tak van de Adviescommissie Zuivering Burgemeesters Zuid-Holland.

Sources

  • citeer- en aanvraaginstructie

  • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 510, inv.no. ...

  • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling: NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam, archief 510 J. Offerhaus, inv.no. ... NIOD, archief 510 Offerhaus, inv.no. ...

Process Info

  • De inventaris is in augustus 2015 vervaardigd door drs. R.C.C. Pottkamp.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.