Language of Description: Dutch
Country: Belgium
 1. Papiers de Paul Van Zeeland.

  In dit bestand zijn vooral de stukken in verband met de Coordinating Foundation for the Relief of Refugees interessant – zie nrs. 898 - 907. Het gaat vooral om algemene stukken zoals briefwisseling (van het secretariaat), verslagen en nota’s, notulen van vergaderingen, boekhoudkundige stukken, statuten, enz. uit de periode 1939-1947. We noteren er onder andere onder nr. 906 rapporten over de situatie van Joodse vluchtelingen in verschillende Europese landen (1939).

 2. Papiers d’Alexandre Delmer.

  In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

 3. Collectie Periodieken.

  Deze verzameling bevat vooreerst tijdschriften, uitgegeven door organisaties van de Joodse gemeenschappen of andere verenigingen relevant voor deze gids. Doorgaans betreft het individuele nummers of onvolledige reeksen. Voor België noteren we exemplaren van o.a. Contact. Le Mensuel juif de Belgique, Fax de Jérusalem et du monde Juif, Jewishpost, Musée Juif de Belgique, MuséOn, Regards, Avenir, Entre Points Critiques, Hatikvah, Bulletin de la Fédération des Étudiants Juifs de Belgique, Points Critiques, La Lettre des Résistants et Déportés Juifs, Epoc, Bulletin de l'Union des Progressistes j...

 4. Video- en dvd-collectie.

  In deze collectie vinden we zowel losse documentaires, documentaire reeksen, speelfilms als allerhande video-opnames van vb. journaals en andere televisieprogramma’s. Ze hebben grotendeels betrekking op de gebeurtenissen in de periode 1933-1945, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog. Relevant voor deze gids zijn de opnames die handelen over de situatie van de Joden voor de oorlog, de Jodenvervolging (deportatie, concentratiekampen), naoorlogse documentaires en getuigenissen van overlevenden, allerlei herdenkingsplechtigheden enzoverder. We noteren bij uitstek de documentaire reeksen De La...

 5. Manuscripts

  In more than 2,000 diaries and manuscripts, people and personalities relate their experiences relating to the Exodus, the 18-day military campaign, daily life, deportation and the Liberation.

 6. Special prints. Collection.

  • Propaganda, underground press etc…) digitized and preserved by Kazerne Dossin.

  Digitized printed materials such as pamphlets, posters, books, underground press, etc. from the Kazerne Dossin collections and library, and private collections on Belgium and Holocaust related items. Pre 1945 publications often document escalating anti-semitism. Publications from 1945-1950 show a.o. the first biographies of survivors.

 7. Photos catalogued and digitized by Kazerne Dossin. Collection.

  Collection of catalogued original and digitized photographs from public and private collections, documenting Jewish life and famiy life, persecuted and/or victims etc. The collections comprise both originals entrusted to Kazerne Dossin and digitized photographs from public and private collections.

 8. Newspapers and periodics. Original specimen or series of newspapers and periodics related to Jewry, anti-semitism, Holocaust, etc. published during interbellum and World War II. Collection.

  Specimen and series of newspapers, periodics and loose cuttings published before, during and after the Second World War. The collection consists of originals and copied versions and covers a wide range of subjects: anti-Semitism, the persecution of Jews and Gypsies, genocide, negationism, etc.

 9. "Reliques/Relieken". Series.

  The collection of relics comprises 3,048 envelopes containing personal documents confiscated by the SS camp administration upon the deportees’ arrival at the barracks. The documents range from photographs to letters, ID cards, diplomas, marriage certificates, etc. belonging primarily to 4,250 individuals and families deported via Transport XX until XXVI.

 10. "Räumung". File cards regarding the clearance of Jewish houses in Antwerp. Series.

  Index cards referring to the spoliation files of Jewish houses in Antwerp. Each index card mentions the name, adress, date of spoliation, and file number. The cards are a finding aid to the actual extended files, which are missing since the war.

 11. "Jodenregister van Sint-Jans-Molenbeek - Registre des Juifs de Molenbeek-Saint-Jean (Brussels)". Registration of Jews and selection of documents from municipal archives related to the registration.

  KD15_1. Circular letters concerning the registration (19 scans). KD15_2. Jewish Register. 554 scans of forms mentioning : surname, first names, date and place of birth, profession, nationality, religion and also name, date and place of birth and religion of the spouse, the parents, the grandparents and the children, date of arrival in Belgium, the country of immigration, address, date and place of registration, and the person’s signature. KD15_3. Alphabetical typed survey of registered Jews: names, place and date of birth, profession, adress (10 scans). KD15_4. Handwritten list of registere...

 12. Johannes Blum collection of video-interviews and digitized documentation.

  Collection of 1,155 video interviews of survivors, resistance fighters, anti fascists and hidden children in Belgium and North France by Johannes Blum. Most interviews generated a file of mostly copied documents: letters, postcards, pictures, ID documents, articles, etc. This documentation is partly digitized (33,000 images on 25-11-2014).

 13. Give them a face. Collection of portraits of deportees from Kazerne Dossin.

  21,000 digitized and identified portraits of Belgian related Jews and Gypsies deported from Kazerne Dossin or France.

 14. Archief van de Tachkemoni-school.

  • Tachkemoni School
  • BE / Tachkemoni / Archief van de Tachkemoni school
  • Dutch
  • ca. 22 s.m. en 2 ladenkasten.

  De Tachkemonischool bewaart vandaag hoofdzakelijk nog recente statische en (semi-)dynamische archieven, die van bijzonder belang kunnen zijn voor o.a. genealogisch of sociologisch onderzoek. Vooreerst noteren we drie stamboeken (inschrijvingsregisters), respectievelijk voor de periode 1945-1960, 1961-1984 en 1984-1997. Het Guldenboek bevat handtekeningen en boodschappen (in het Hebreeuws, Engels, Frans, Nederlands) van bestuursleden, (oud-)studenten en prominente bezoekers sinds november 1944 tot heden. We vermelden eveneens nog publicaties zoals de reeks jaarboeken (vanaf 2000) en de versc...

 15. Fonds 1940-1945.

  Doos 1 (zonder titel) bevat een map “Notes biographiques FF. – liste des FF. Décédés” met daarin lijsten van tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden logebroeders. Ze bevatten beknopte biografische notities, en zijn verdeeld in categorieën waaronder een categorie “gedeporteerde Jood”. In de doos noteren we eveneens enkele originelen van de antisemitische en antimaçonnieke publicaties Le Rampart (organe officiel de l’Épuration, Ligue anti-maçonnique belge) en haar Nederlandstalige tegenhanger “Volkswacht – Actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed. Verweer tegen Jodendom, Vri...

 16. Individuele vreemdelingendossiers.

  De Dienst Bevolking bewaart in haar archief de individuele vreemdelingendossiers van de stad Gent. Het gaat om zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ dossiers, afhankelijk van de manier waarop ze geklasseerd en verpakt zijn. In het verleden werd reeds een selectie uitgevoerd op de dossiers; ze bevatten dan ook hoofdzakelijk algemene inlichtingsformulieren. Soms vinden we nog andere documenten en zelfs pasfoto’s terug. We merken op dat naast de individuele dossiers in dozen er nog losse inlichtingsformulieren van vreemdelingen in een 15-tal dozen (ca. 2 s.m.) worden bewaard in de ruimte waar hoofdzakelij...

 17. Amtsgericht Eupen.

  Onder nr. 257 vinden we een dossier terug in de reeks Abwesenheitspflegschaften (pleegzorg bij afwezigheid) met betrekking tot [A.L.M.], “Jude” uitgeweken naar Londen, voor de periode 1942-1944.

 18. Amtsgericht Malmedy.

  Dit bestand bevat een dossier uit 1940 met betrekking tot gerechtelijke procedures tussen één of meer “niet-Arische” partijen (nr. 713). Onder nr. 1425 vinden we een dossier over het kadaster in verband met [N.M.], met de verwijzing “Judenvermögen”.

 19. Stadt Eupen. Neuzeit.

  • Staatsarchiv Eupen
  • BE / SAE / 531-3-72b
  • Dutch
  • 1815-1997
  • 1647 nrs. (200,8 s.m.).

  In dit bestand vinden we een aantal voor deze gids interessante archiefbestanddelen terug. We noteren de dossiers die onder andere betrekking hebben op het herbenoemen, tijdens de periode 1940-1944, van straten en pleinen zoals de Judenstrae (zie de nrs. 328 en 330), en het dossier dat o.a. betrekking heeft op de verwijdering van de school (op verzoek van de Kreisleiter van de NSDAP) van de “halfjoden” [H.J.] en [T.J.] (nr. 314/126). Daarnaast vermelden we nog enkele stukken afkomstig van de dienst burgerlijke stand. Het gaat om dossiers met briefwisseling en verordeningen, betreffende de ...