Fonds 1940-1945.

Identifier
BE / MADOC-CEDOM / Fonds 1940-1945
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Fonds 1940-1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

5 dozen en 1 lias.

Creator(s)

Scope and Content

Doos 1 (zonder titel) bevat een map “Notes biographiques FF. – liste des FF. Décédés” met daarin lijsten van tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden logebroeders. Ze bevatten beknopte biografische notities, en zijn verdeeld in categorieën waaronder een categorie “gedeporteerde Jood”. In de doos noteren we eveneens enkele originelen van de antisemitische en antimaçonnieke publicaties Le Rampart (organe officiel de l’Épuration, Ligue anti-maçonnique belge) en haar Nederlandstalige tegenhanger “Volkswacht – Actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed. Verweer tegen Jodendom, Vrijmetselarij en Bolsjewisme”. De doos met opschrift “WOII notes biographiques” bevat naast lijsten van overleden broeders ook een dossier “pièces extractes du dossier Mercader”, waarin we ‘inlichtingen’ vinden van Gestapo-spion Luis Mercader. Het betreft vaak mensen door Mercader als ‘Joods’ bestempeld. De doos “40-45 tenue mai 1995 préparation” bevat briefwisseling ter voorbereiding van een herdenking van de bevrijding van de concentratiekampen. Het gaat om antwoorden van logebroeders op een enquête, uitgevoerd begin jaren 1990, in verband met hun oorlogservaringen. Soms vinden we ook autobiografische teksten en foto’s terug. De lias “résistance 1945” ten slotte bevat individuele dossiertjes met biografische info, gegroepeerd per loge; het betreft o.a. personen die in de reeds vermelde lijsten als “gedeporteerde Jood” worden geïdentificeerd.

Finding Aids

  • Geen.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.