Language of Description: Lithuanian
Language of Description: Dutch
 1. Papiers de Paul Van Zeeland.

  In dit bestand zijn vooral de stukken in verband met de Coordinating Foundation for the Relief of Refugees interessant – zie nrs. 898 - 907. Het gaat vooral om algemene stukken zoals briefwisseling (van het secretariaat), verslagen en nota’s, notulen van vergaderingen, boekhoudkundige stukken, statuten, enz. uit de periode 1939-1947. We noteren er onder andere onder nr. 906 rapporten over de situatie van Joodse vluchtelingen in verschillende Europese landen (1939).

 2. Papiers d’Alexandre Delmer.

  In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

 3. LSSR-MGB-KGB centro skyriai (pabiros)

  • Lithuanian SSR-MGB-KGB Central Departments (Loose Files)

  Some files of the subfond are related to the Holocaust (surveillance/criminal proceeding files (interrogation and confrontation protocols, testimonies of witnesses and ect.) for people who colaborated with the Nazi and were involved into annihilation process of local Jews). - files No. 1234, 1251, 1290, 4907-4909, 4911, 4912, 4913 (11 volumes), 4914-4916: related to activities of the Special Squad (Sonderkommando Vilinius SD) which operated in the Paneriai (Ponary) mass killing site.

 4. Lietuvos SSR valstybės saugumo komitetas (KGB)

  • Security Committee (KGB) of Lithuania SSR

  Criminal proceedings (protocols of interrogations, information which deals with personal data of the arrested persons, photos, sometimes-small personal belongings (certificates, books, checks, drawings, photos of the members of the family and ect.), protocols of the questioning to witnesses, various decrees and reports (part of them with the sign: Secret). The subfonds includes approx. 1034 criminal files for people who have been suspected or accused of colaboration, for people who partipicated in mass killings of Jews ect.). - Criminal files No. 8890/3, 36137/3, 739/3, 45275/3, 36138/3, 20...

 5. Atrinkti dokumentai iš Gosudarstvennij Archiv Rossijskoj Federacii (GARF)

  • Selected Documents from the State Archive of the Russian Federation
  • Atrinkti dokumentai iš Valstybinio Rusijos Federacijos archyvo

  Protocols of the witnesses of the mass killings in the Vilnius and Suvalkai area, in the Vilnius ghetto, Paneriai mass killing site. Memoirs of the Jewish survivors (members of the corpses burning brigade in Paneriai) and IX Fort in Kaunas. Protocols, acts, and other documentation compiled by the Extraordinary Soviet Commission (1944). First list of Jews living in Lithuania (compiled on September 1944). Total 1195 persons (data includes names, names of both parents, birth date). Second list of Jewish residents in Lithuania (27 September 1944). Total 468 persons (name, surname, place of birth).

 6. Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 7. Diestel, E

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 8. Weismann, J.J.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 9. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

 10. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 11. Februaristaking 1941

 12. Notities voor het Geschiedwerk

 13. Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming

  aard van de archiefbestanddelen De stukken die betrekking hebben op het Hoger Onderwijs, vormen naast de circulaires van de secretaris-generaal en de overige stukken van de Afdeling Kabinet het belangrijkste deel van het archief. Uitvoerig wordt ingegaan op de hervormingen van de Leidse universiteit, de periode december 1942-april 1943, waarbinnen de studentenarrestaties en de tekenkwestie vielen, en de vorderingen van laboratorium-uitrustingen te Leiden en Delft, Het Voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs is slechts in geringe mate, het Lager Onderwijs en de diverse inspecties in vrij...

 14. Departement van Sociale Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 15. Bureau Inlichtingen - Hoofdbureau Londen

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 16. Gevangenissen in Nederland

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) betreffende penitentiaire inrichtingen die door de Duitse bezetter zijn gebruikt als gevangenis. De benamingen die indertijd gebruikt werden, zoals strafgevangenis of huis van bewaring, zijn gehandhaafd.

 17. Kindertehuis Bingo

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat diverse mappen met correspondentie van Bing en Goldschmidt, voornamelijk uit de jaren 1933 en 1935. In het archief bevindt zich ook een deel van de administratie van het tehuis, die werd gedaan door Bings echtgenoot, Jerome Benjamins. Daarnaast zijn ook een aantal (joodse) boeken en het naambordje van het tehuis in het archief te vinden.

 18. Flesche, A.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 19. Vorrink, J.J.