Language of Description: Czech
Language of Description: Dutch
 1. Papiers de Paul Van Zeeland.

  In dit bestand zijn vooral de stukken in verband met de Coordinating Foundation for the Relief of Refugees interessant – zie nrs. 898 - 907. Het gaat vooral om algemene stukken zoals briefwisseling (van het secretariaat), verslagen en nota’s, notulen van vergaderingen, boekhoudkundige stukken, statuten, enz. uit de periode 1939-1947. We noteren er onder andere onder nr. 906 rapporten over de situatie van Joodse vluchtelingen in verschillende Europese landen (1939).

 2. Papiers d’Alexandre Delmer.

  In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

 3. Documents of Persecution

  • Židovské muzeum v Praze
  • COLLECTION.JMP.SHOAH/DP
  • Czech, German, English
  • The collection contains 90 boxes of documents (9.79 bm) organised into 79 groups and cannot be considered closed, being added to with new acquisitions. New groups could also gradually be added.

  This collection originated as a documentation of the persecution and genocide of Jews in the Czech lands excluding the archival materials relating to the history of the Terezín ghetto, which forms a separate collection. The content of the collection comprises originals, copies and transcripts of official documents and personal estates, as well as prints, newspaper clippings, maps, memoirs and a small amount of non-written material. The Documents of Persecution collection is a source of information on Holocaust history of Bohemian and Moravia Jews, and to a lesser extent also Slovakian Jews....

 4. Jewish Religious Community of Jevíčko

  This fonds contains the community's statutes of 1923, meeting minutes (maintained until 1940), protocol registers, election records, personnel records, registry matters, lists of Jewish families, correspondence, financial files, construction records, synagogue seats records, book of hazkarot, and fragmentary files of the burial society and other associations/institutions of the Jewish community. There are also fragmentary personnel and financial files from the period of the Nazi occupation. The main financial register was maintained until 1942, the Bikur Cholim membership book until 1939, t...

 5. Jewish Religious Community of Ivančice

  This fonds consists of pinkas (1715–1788), the community's statutes (1872–1936), protocol registers, meeting minutes, election records, personnel records, registry matters, a birth register (1799–1844), circumcision registers (1837–1890), lists of persons in the Ivančice refugee camp (1938–1941), correspondence, construction records (including for the construction of a synagogue), financial and tax files, synagogue seats records, books of hazkarot, documents relating to the local Jewish school and burial society, and fragmentary documents relating to other Jewish associations and institutio...

 6. Jewish Religious Community of Dobříš

  This fonds contains the community's statutes (1855–1906), meeting minutes, election records, Familiantenbuch (register of Familiants) from 1799–1827, personnel records, registry documents, official correspondence, financial files, documents on the construction of a synagogue, documents relating to the local Jewish school, burial society and women's charity association, minutes of meetings held by the Jewish community (maintained until 1939), community protocol registers, minutes of meetings held by the burial society, financial registers (maintained until 1942), and a travel permit register...

 7. Jewish Religious Community of Slaný

  This fonds contains the community's statutes including amendments (1865–1896), protocol registers, meeting minutes, election records, personnel records, authority notifications, various correspondence, financial and tax files, synagogue seats records, documents relating to the construction of a synagogue, a list of synagogue objects, the 1898 statutes and records of the local burial society, burial lists, and fragmentary files relating to the local Jewish school and several Jewish associations. The fonds also includes a large collection of documents from 1939–1945 relating to the racial per...

 8. Jewish Religious Community of Prostějov

  In addition to several older individual items, this fonds contains documents from the mid-19th century to the early 1940s. It also contains the community's statutes including amendments (1894, 1920–1925), protocol registers, meeting minutes, election records, personnel records, registry files, certificates of domicile, business records, criminal files, military files, property management files, construction records (including for the construction of a synagogue), financial files, charity foundation records, books of hazkarat, burial society records, copies of epitaphs, fragments of document...

 9. Jewish Religious Community Beroun

  This fonds contains the community's statutes including amendments (1871–1933), protocol registers, meeting minutes, election and personnel records, registry and financial files, and burial society records. The fonds also contains materials relating to the affiliated communities of Liteň and Mořina, primarily financial registers and files. The community's extant documents record its administrative work from the middle of the 19th century to the 1930s. Only the Mořina burial society's registers were kept from as early as the first half of the 19th century. The fonds also has a large collectio...

 10. Jewish Religious Community of Olomouc

  This fonds contains the community's statutes including amendments (1865, 1892–1937), meeting minutes, protocol registers, election records, personnel records, membership registration, financial files, records concerning the teaching of religion, the construction and demolition of the synagogue, books of hazkarot, burial society records and the records of other Jewish associations and institutions. The community kept routine administrative files until 1940. In addition, the fonds contains a small collection of documents from 1940–1944 relating to the racial persecution of the Jewish populati...

 11. Frederiks, K.J.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat correspondentie met Generalkommissar für Verwaltung und Justiz dr. F. Wimmer, circulaires, aantekeningen, telegrammen en verslagen betreffende onder meer de ambtenaren, de burgemeesters, de arbeidsinzet van overheidspersoneel, het Jodenvraagstuk, vorderingen en gijzelaars. Vele van de stukken, die de indruk wekken door Frederiks te zijn verzameld ter rechtvaardiging van zijn beleid gedurende de bezettingsjaren, zijn afschriften van de originele stukken en voor een deel reeds elders beschreven. Bijna alle afschriften waren bestemd voor chef v...

 12. Kabinet van het Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

 13. Rijksbureau voor Diamant

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 14. Handelstrust West

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 15. Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 16. Diestel, E

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 17. Weismann, J.J.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 18. Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

 19. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 20. Februaristaking 1941