vyšší velitelé SS a policie

Höherer SS- und Polizeiführer

Höhere SS- und Polizeiführer

officier supérieur de la de la SS et de la Sipo-SD

Legfelsőbb SS- és Rendőrparancsnok

Höhere SS- und Polizeiführer

Scope Note

  • Comandanti superiori delle SS e della Polizia

Höhere SS- und Polizeiführer

Wyższy Dowódca SS i Policji

верховный начальник СС и полиции

verhovnyj načal'nik SS i policii

viši časnik SS-a i šef policije

Головнокомандувач СС і поліції

Golovnokomanduvač SS ì polìcìï