Language of Description: Romanian
 1. Жандармский легион и посты Оргеевского уезда

  • Zhandarmskij leghion i posty Orgeevskogo uezda

  Informaţii despre activitatea partidelor şi organizaţiilor sioniste pe teritoriul judeţului Orhei în 1939-1940. Corespondenţa cu prefectura oraşului Orhei despre problemele administrative şi gospodăreşti. Circularele Legiunii de jandarmi Orhei despre urmărirea penală a cetăţenilor străini. Eliberarea permiselor de şedere locuitorilor satului Olişcani în zona de frontieră. Dosare personale ale evreilor învinuiţi de furt.

 2. 51-я полицейская группа 1-го корпуса румынской армии

  • 51-ya politseiskaya gruppa 1-go korpusa rumynskoi armii

  Ordine şi dispoziţii cu privire la confiscarea apartamentelor şi depozitelor materiale pentru armata germană. Lista persoanelor cărora le-au fost confiscate apartamentele. Rapoarte informaţionale despre starea morală a populaţiei şi situaţia economică a satelor. Listele persoanelor închise în lagăre.

 3. Бессарабский областной инспекториат полиции. Комратский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Komratskij Komissariat Politsii

  Corespondenţa cu Poliţia Tighina despre problema evreiască și cu Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre persoanele suspectate că acționează în favoarea URSS-ului. Urmărirea persoanelor din Tighina învinuite de acţiuni ilegale, verificarea persoanelor care au rămas în Basarabia ocupată de URSS, materiale despre evreii care urmau să fie internaţi în lagăre. Copia Ordinului Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia de contracarare a mişcărilor religioase, despre problema evreiească, cu privire la anularea documentelor de trecere pe calea ferată, despre problemele administrati...

 4. Бессарабский областной инспекториат полиции. Фалештский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Faleshtskii Komissariat Politsii

  Materiale despre persoanele suspectate în acţiuni comuniste şi neloiale statului român, informaţii despre activitatea sectelor religioase din oraşul Făleşti, persoanele suspectate în mişcări legionare, persoanele rămase în Basarabia în timpul ocupaţiei sovietice, organizaţiile ilegale ce activau pe teritoriul Făleștelui. Lupta organelor de forţă cu mişcările ilegale, listele persoanelor din Făleşti reţinute după organizarea incursiunelor. Corespondenţa cu Poliţia oraşului Bălţi despre impunerea evreilor la munci forţate, problema evreiească, informaţii despre eliberarea permiselor de trecer...

 5. Жандармская секция и посты Бельцкого уезда

  • Zhandarmskaya sektsiya i posty Bel'tskogo uezda

  Materiale despre percheziţiile domiciliare la evreii suspectaţi de activitate comunistă, martie 1940. Rapoartele percheziţiei domiciliare la Libman Lei, Roizman Bercu. Dosarele personale ale locuitorilor mestechikei Făleşti, Aciana Ivana, Moliver Moişa, Pincevscovo Israel - învinuiţi de abuz de încredere; Gheliman Ioilia, Golovenciuc Moisei, Zisa Semion, Noe Muduc Ivan, Radinscovo Şmilia, Şinder Azril şi Srulia că a cauzat altor persoane leziuni corporale; Kauta Constantin învinuit că a ofensat un reprezentant al puterii; Cherţaman Moişa acuzat de fraude şi că a falsificat documentele de se...

 6. Бессарабский областной инспекториат жандармерий

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat zhandarmerii

  Raporturi informaţionale ale Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia despre detectarea persoanelor de origine evreiască, despre starea morală şi atitudinea lor, plasarea evreilor în lagărele de concetrare şi Ghetouri. Corespondenţa Inspectoratului Regional de Jandarmi Basarabia cu Jandarmaria română şi rapoarte informaţionale despre persoanele suspectate de activitate în favoare URSS-ului şi Ungariei și activitate antiromânească.

 7. Бессарабский областной инспекториат полиции. Леовский Комиссариат Полиции

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Leovskii Komissariat Politsii

  Recensămîntul tinerilor şi listele evreilor care trebuiesc înrolaţi în armată în 1941. Listele persoanelor cărora le-au fost confiscate animalele şi căruţele în 1944, listele evreilor care erau daţi în căutarepentru a fi arestaţi. Jurnalele de înregistrare a persoanelor suspecte şi a celor urmărite de poliţie, materiale despre atitudinea şi activităţile populaţiei din Leova. Copiile Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliție Basarabia despre măsurile de luptă împotriva elementelor suspecte, dezertorilor şi a celor evadaţi din lagăre, despre verificarea activităţilor elementelor suspecte,...

 8. Бессарабский областной инспекториат полиции. Романовский Комиссариат Полиции Тигинского уезда

  • Bessarabskii oblastnoi inspektoriat politsii. Romanovskii Komissariat Politsii Tighinskogo uezda

  Ordinele Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre căutarea persoanelor suspecte că sunt membri ai mişcării ilegale comuniste. Copii ale notelor informative emise de Inspectoratul Regional de Poliţie Basarabia despre organizaţii sinioniste. Copii ale Ordinelor Inspectoratului Regional de Poliţie Basarabia despre urmărirea persoanelor suspecte, a prezonierilor ce au evadat din lagăre. Copiile Ordinelor şi a dispoziţiilor Ministerului Afacerilor Interne al României, guvernatorul Basarabiei despre măsurile de luptă împotriva sabotorilor şi despre deportarea evreilor în Transnistria....