15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions

 • Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate
 • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
 • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya
Identifier
1772.24
Language of Description
English
Dates
1926 - 1938
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Scope and Content

Materials related to the Leova Mixed progymnasium from Cahul district. Minutes of the Parents Council sessions, which took place in the study year 1921-1922.Certificates on the “trustworthiness” of the teaching. Correspondence with the Chișinău Public Education Directorate regarding the management of the gymnasium budget and other economic subjects. Parents’ requests to be waived school fees for education of their children. Minutes of the sessions of the Pedagogical Council and the School Committee. Directives of Central office and district office of “Straja tarii” [The Guard of the Country] regarding the organization of units of “Straja tarii”, physical, national education of the pupils and organization of Guardsmen.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 98

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Translated by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratul XV regional al învǎţǎmîntului public şi instituţiile subordonate

 • 15th Regional School Inspectorate and its Educational Institutions
 • 15-й областной школьный инспекторат и его учебные заведения
 • 15-y oblastnoy shkol'nyy inspektorat i yego uchebnyye zavedeniya
Identifier
1772.24
Language of Description
Romanian
Dates
1926 - 1938
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Scope and Content

Materiale privind activitatea gimnaziului mixt din Cahul. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Părintesc, care au avut loc în anul de studiu 1921-1922. Corespondența cu Directoratul Instrucțiunii Publice Chișinău privind gestionarea bugetului gimnaziului și alte subiecte economice. Solicitările părinților ca copii lor să beneficieze de învățămînt gratuit. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Pedagogic și ale Comitetul Școlar. Directivele Biroului Central și Biroului de județ a organizații "Straja Țării" în ceea ce privește pregătirea fizică și morală a elevilor și organizarea corpurilor de străjeri.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 98

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Irina; editat de Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0