předválečné období

Vorkriegszeit

Prewar period

période d'avant-guerre

  • renvoie au temps avant la Seconde Guerre mondiale

תקופה שלפני המלחמה

Háború előtti időszak

  • Második világháború előtti időszak

Anteguerra

Scope Note

  • Si riferisce al periodo anteriore alla Seconda guerra mondiale

Vooroorlogse periode

  • Verwijst naar de tijd voor de Tweede Wereldoorlog

okres przedwojenny

  • okres międzywojenny

Scope Note

  • odnosi się do okresu poprzedzającego II wojnę światową

довоенный период

dovoennyj period

međuratno razdoblje

Scope Note

  • odnosi se na razdoblje prije 2. svjetskog rata

Довоєнний період

Dovoênnij perìod