Bălți district prefecture and its subordinated preturas and town halls

 • Бельцкая уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
 • Bel'tskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii
 • Județul Bălți: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate
Identifier
120.1
Language of Description
English
Dates
1918 - 1940
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1224 files

Biographical History

According to the 1918 act of union of Bessarabia with Romania, there were introduced changes in the territorial-administrative division of the territory between Prut and Dniester rivers. The territory of Bessarabia was divided into counties, which were divided into several districts. The lower administrative unit was a commune, which united several localities. At the head of each district, there were the prefects. District prefectures managed political, administrative, and economic life of the district. The prefectures had several district councils (apart from various departments) which consisted of five committees: a control and administrative committee, a financial committee, an economic committee, a committee of cults and education, a committee of sanitation, a committee of public works (of construction). Administration of the subordinated preturas was headed by a sub-prefect with its own staff of officials - a sub-prefecture. In 1925, the post of sub-prefect was abolished and the post of praetor was introduced. Management of the subordinated preturas has become known as a pretura. The Pretura did not have any structural subdivisions, nor did it use the right of a legal entity. All of these bodies ceased to exist in Bessarabia in 1940, but were returned in 1941-44. In 1941-44 Romania also included territory between the rivers Bug and Dniester. The territory of the left bank of the Dniester river was divided into 3 districts: Dubasari, Ribnita, and Tiraspol. Documents of archival funds of prefectures, subordinated preturas and city halls are not fully preserved.

Scope and Content

Files on the issue of permit residents for foreign citizens to stay in Bălți. Correspondence with the sub-prefectures on the work of schools and churches. Lists of schools opened in county Bălți, 1920-1921. Lists of residents of villages: Fălești, Limbeni, Logofeni, Albineț, Catranîc, Năvîrneț, Obreja Veche, Obreja Nouă. Certificates that allow Jews to leave the country starting from 1932 until 1940. Files of Prefecture fight against speculation in food insdustry and other essential goods, 1940. The list of residents of county Bălți, where is indicated their residence and profession in 1928. Register of commercial enterprises in the county. Information on the number, ethnic composition and population movements in county Bălți in 1938-1939. Statistical data on agriculture, the number of schools, kindergartens, teachers, students, churches, industrial enterprises, factories in the villages of the county. The list of institutions officials from the county and their nationality since 1938. Requests of villagers from Socii-Vechi to have released their Romanian citizenship certificates. Correspondence with pretura of Făleşti regarding the activity of religious sects. Informative report on the moral state of the population of Fălești, the list of persons who are supporters of "Frontul Renașterii Naționale".

The fund contains the following groups of files:

District prefectures and subordinated preturas: Bălți (1923-1943, 48 files); Glodeni (1941-1944, 124 files); Cornești (1936-1944, 148 files); Slobozia (1927-1929, 2 files); Fălești (1930, 1941-1944, 124 files);

Commune town halls: Albineț (1925-1950, 98 files); Alexăndreni (1933-1940, 5 files); Alexeni (1925-1942, 2 files); Balatina (1925-1943, 21 files); Bǎlani (1938-1943, 21 files); Bleșteni (1938-1939, 1 file); Bocani (1931, 1 file); Borosenii Noi (1937-1942, 5 files); Braniștea (1937-1943, 25 files); Brătușeni (1936-1941, 4 files); Brînzeni-Stroiești (1939-1943, 3 files); Cajba (1935-1944, 47 files); Calinești (1939-1944, 3 files); Catranic (1929-1944, 58 files); Călinești (1941-1944, 16 files); Cetireni (1925-1944, 46 files); Chirileni (1918-1944, 71 files); Chișcăreni (1933-1939, 3 files); Ciolacu Vechi (1935-1943, 33 files); Ciuculeni (1938-1940, 3 files); Clococenii de Jos (1931, 1 file); Coiceni (1938-1944, 28 files); Copăceni (1939, 1 file); Cornești (1936-1944, 39 files); Coșcodeni (1938-1944, 5 files); Coşeni (1931-1944, 18 files); Cubani (1928-1944); Cubolta (1938-1939); Cuconeștii Vechi (1944, 1 file); Cuhneşti (1938-1944, 37 files); Danul Vechi (1938-1944, 18 files); Drăgănești (1931-1942, 2 files); I.G. Duca (Pepeni) (1939-1940, 1 file); Ezăreni (1941-1943, 6 files); Fălești (1929-1944, 164 files); Fundurii Vechi (1938-1939, 2 files); Gaspar (1933-1939, 2 files); Glingeni (1925-1944, 23 files); Glodeni (1918-1944, 56 files); Grinăuți (1938-1939, 1 file); Hăsnășenii Mari (1924, 1 file); Heciul Vechi (1938-1939, 1 file); Hincăuți (1942, 1 file); Hîjdieni (1935-1943, 29 files); Hîrcești (1938, 1 file); Iabloana Nouă (1942-1944, 38 files); Izvoare (1932-1944, 67 files); Limbenii Noi & Limbenii Vechi (1918-1944, 40 files) Mălăiești (1935-1944, 33 files); Mărăndeni (1937-1938, 2 files); Mihăileni (1937-1943, 5 files); Mîndrești (1933-1944, 12 files); Năpădeni (1936-1944, 5 files); Năvîrneț (1933-1944, 39 files); Nicoreni (1926-1941, 3 files); Obreja Nouă (1931, 1 file); Obreja Veche (1931-1944, 24 files); Ochiul Alb (1926-1938, 9 files); Parcova (1939-1944, 2 files); Pelinia (1938-1942; 4 files); Petrești (1931-1944; 31 files); Pravila de Sus (1937-1939, 3 files); Proscureni (1939-1944, 21 files); Pîrliţa de Sus (1931-1938, 3 files); Pîrliţa Tîrg (1932-1944, 37 files); Rădenii Vechi (1938-1940, 6 files); Rădoaia (1939-1942, 2 files); Răuțel (1939, 1 file); Recea (1935-1944, 6 files); Rîșcani (1935-1941, 4 files); Sărata Veche (1927-1944, 140 files); Sculeni (1930-1944, 25 files); Scumpia (1920-1944, 34 files); Sinești (1933-1944, 6 files); Sîngerei (1933-1943, 5 files); Slobozia Bălți (1927-1931, 8 files); Slobozia Măgura (1938, 1 file); Sofia (1938-1939, 2 files); Stolniceni (1938, 1 file); Strîmba (1933-1939, 3 files); Sturzeni (1934-1942, 7 files); Sturzeşti (1933-1939, 6 files); Șofrîncani Lambo (1934-1943, 6 files); Terebnea (1942-1943, 2 files); Todireşti (1938-1940, 2 files); Ungheni (1941-1944, 17 files); Unțești (1933-1939, 2 files); Zăicani (1936-1943, 5 files); Zăzulenii Vechi (1938-1940, 2 files); Zgărdești (1939-1943, 23 files); Personal files (9 files).

Conditions Governing Access

No restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Fair use only

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Anastasia Felcher

Sources

 • Selected by Anastasia Felcher based on the original inventory obtained at the NARM and the finding aid (see above)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects

Genre

Județul Bălți: prefecturile judeţene, subprefecturile plaselor/preturilor şi comunele subordinate

 • Balti district prefecture and its subordinated preturas and town halls
 • Бельцкая уездная префектура и подчиненные ей претуры и примарии
 • Bel'tskaya uyezdnaya prefektura i podchinennyye yey pretury i primarii
Identifier
120.1
Language of Description
Romanian
Dates
1918 - 1940
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1224 dosare

Biographical History

Odatǎ cu realizarea actului unirii Basarabiei cu România, s-a produs schimbarea împǎrţirii territorial-administrativǎ a spaţiului dintre Prut şi Nistru. Teritoriul Basarabiei a fost împǎrţit în 9 judeţe.

La 14 iunie 1925, Guvernul României a adoptat Legea privind Unificarea Administrativǎ a Regatului România, care s-a extins şi asupra teritooriilor Basarabiei, inclusive judeţele Akkerman şi Ismail, regiunea Bucovina şi ţinutul Herţa. Prefecturile aveau funcţii de conducere general a vieţii politice şi administrative, se ocupau de problemele ocrotirii sǎnǎtǎţii, învǎţǎmîntului şi cultelor, fiscale, etc. Din anul 1929, în judeţe activau comisiile administrative în componenţa cǎrora intrau prefectul (preşedintele comisiei), primarul centrului judeţean, procurorul, protoiereul, medical-şef al judetului, administratorul financiar, arhitectul, ingenerul, revizorul şcolar, consilierul agricol, inginerul ocolului silvic, comandantul legiunii de jandarmi, reprezentanţii camerelor muncii, comerţului si industriei. Odatǎ cu introducerea noii împarţiri territorial-administrative (14 august 1938), judeţele şi-au pierdut dreptul de persoanǎ juridicǎ, de acest drept beneficiau ţinuturile şi comunele. Ȋn perioada anilor 1941-1944, în componenţ a României intrau şi teritoriu dintre Bug si Nistru. Teritoriul din stînga Nistrului era format din 3 judeţe: Dubǎsari, Rîbniţa, Tiraspol. Toate institutiile enumerate şi-au incetat activitatea în anul 1944.

Scope and Content

Dosare privind eliberarea certificatelor de ședere a cetățenilor străini în Bălți. Corespondența cu subprefecturile privind activitatea școlilor și a bisericilor. Listele școlilor deschise pe teritoriul județul Bălți, în 1920-1921. Listele rezidenților satelor: Fălești, Limbeni, Logofeni, Albineț, Catranîc, Năvîrneț, Obreja Veche, Obreja Nouă. Certificate eliberate evreilor ce le permit să iasă din țară, începînd cu anul 1932 pînă în 1940. Dosare ce relatează lupta Prefecturii împotriva speculațiilor cu produse alimentare și alte produse de primă necesitate, 1940. Lista rezidenților județului Bălți, unde este indicată domiciliul și profesia acestora în 1928. Registrul întreprinderilor comerciale din județ. Informații privind numărul, componența etnică și mișcările populației județului Bălți în 1938-1939. Date statistice privind agricultura, numărul școlilor, grădinițelor, învățătorilor, elevilor, bisericilor, întreprinderilor industriale, fabrici în satele județului. Lista funcționarilor instituțiilor din județ și naționalitatea acestora începînd cu 1938. Cererile locuitorilor satului Socii-Vechi pentru a li se eliberara certificate de cetățenie română. Corespondența cu Pretura plasei Fălești privind activitatea sectelor religioase. Raport informațional privind starea morală a populației orașului Fălești, lista persoanelor, care sunt simpatizanți ai "Frontul Renașterii Naționale".

Subprefecturile (preturile) plaselor: Bălți (1923-1943, 48 un.p.); Glodeni (1941-1944, 124 un.p.); Cornești (1936-1944, 148 un.p.); Slobozia (1927-1929, 2 un.p.); Fălești (1930, 1941-1944, 124 un.p.);

Primǎriile comunelor: Albineț (1925-1950, 98 un.p.); Alexăndreni (1933-1940, 5 un.p.); Alexeni (1925-1942, 2 un.p.); Balatina (1925-1943, 21 un.p.); Bǎlani (1938-1943, 21 un.p.); Bleșteni (1938-1939, 1 un.p.); Bocani (1931, 1 un.p.); Borosenii Noi (1937-1942, 5 un.p.); Braniștea (1937-1943, 25 un.p.); Brătușeni (1936-1941, 4 un.p.); Brînzeni-Stroiești (1939-1943, 3 un.p.); Cajba (1935-1944, 47 un.p.); Calinești (1939-1944, 3 un.p.); Catranic (1929-1944, 58 un.p.); Călinești (1941-1944, 16 un.p.); Cetireni (1925-1944, 46 un.p.); Chirileni (1918-1944, 71 un.p.); Chișcăreni (1933-1939, 3 un.p.); Ciolacu Vechi (1935-1943, 33 un.p.); Ciuculeni (1938-1940, 3 un.p.); Clococenii de Jos (1931, 1 un.p.); Coiceni (1938-1944, 28 un.p.); Copăceni (1939, 1 un.p.); Cornești (1936-1944, 39 un.p.); Coșcodeni (1938-1944, 5 un.p.); Coşeni (1931-1944, 18 un.p.); Cubani (1928-1944, 5 un.p.); Cubolta (1938-1939, 2 un.p.); Cuconeștii Vechi (1944, 1 un.p.); Cuhneşti (1938-1944, 37 un.p.); Danul Vechi (1938-1944, 18 un.p.); Drăgănești (1931-1942, 2 un.p.); I.G. Duca (Pepeni) (1939-1940, 1 un.p.); Ezăreni (1941-1943, 6 un.p.); Fălești (1929-1944, 164 un.p.); Fundurii Vechi (1938-1939, 2 un.p.); Gaspar (1933-1939, 2 un.p.); Glingeni (1925-1944, 23 un.p.); Glodeni (1918-1944, 56 un.p.); Grinăuți (1938-1939, 1 un.p.); Hăsnășenii Mari (1924, 1 un.p.); Heciul Vechi (1938-1939, 1 un.p.); Hincăuți (1942, 1 un.p.); Hîjdieni (1935-1943, 29 un.p.); Hîrcești (1938, 1 un.p.); Iabloana Nouă (1942-1944, 38 un.p.); Izvoare (1932-1944, 67 un.p.); Limbenii Noi & Limbenii Vechi (1918-1944, 40 un.p.); Mălăiești (1935-1944, 33 un.p.); Mărăndeni (1937-1938, 2 un.p.); Mihăileni (1937-1943, 5 un.p.); Mîndrești (1933-1944, 12 un.p.); Năpădeni (1936-1944, 5 un.p.); Năvîrneț (1933-1944, 39 un.p.); Nicoreni (1926-1941, 3 un.p.); Obreja Nouă (1931, 1 un.p.); Obreja Veche (1931-1944, 24 un.p.); Ochiul Alb (1926-1938, 9 un.p.); Parcova (1939-1944, 2 un.p.); Pelinia (1938-1942; 4 un.p.); Petrești (1931-1944; 31 un.p.); Pravila de Sus (1937-1939, 3 un.p.); Proscureni (1939-1944, 21 un.p.); Pîrliţa de Sus (1931-1938, 3 un.p.); Pîrliţa Tîrg (1932-1944, 37 un.p.); Rădenii Vechi (1938-1940, 6 un.p.); Rădoaia (1939-1942, 2 un.p.); Răuțel (1939, 1 un.p.); Recea (1935-1944, 6 un.p.); Rîșcani (1935-1941, 4 un.p.); Sărata Veche (1927-1944, 140 un.p.); Sculeni (1930-1944, 25 un.p.); Scumpia (1920-1944, 34 un.p.); Sinești (1933-1944, 6 un.p.); Sîngerei (1933-1943, 5 un.p.); Slobozia Bălți (1927-1931, 8 un.p.); Slobozia Măgura (1938, 1 un.p.); Sofia (1938-1939, 2 un.p.); Stolniceni (1938, 1 un.p.); Strîmba (1933-1939, 3 un.p.); Sturzeni (1934-1942, 7 un.p.); Sturzeşti (1933-1939, 6 un.p.); Șofrîncani Lambo (1934-1943, 6 un.p.); Terebnea (1942-1943, 2 un.p.); Todireşti (1938-1940, 2 un.p.); Ungheni (1941-1944, 17 un.p.); Unțești (1933-1939, 2 un.p.); Zăicani (1936-1943, 5 un.p.); Zăzulenii Vechi (1938-1940, 2 un.p.); Zgărdești (1939-1943, 23 un.p.); Dosare personale (9 un.p.).

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Anastasia Felcher

Sources

 • Selected by Anastasia Felcher based on the original inventory obtained at the NARM and the finding aid (see above)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0