národní identita

Nationale Identität

National identity

identité nationale

Nemzeti identitás

Identità nazionale

Nationale identiteit

tożsamość narodowa

национальное самосознание

nacional'noe samosoznanie

  • nacional'naâ identifikaciâ

nacionalni identitet

Національна ідентичність

Nacìonal'na ìdentičnìst'