Bessarabian Regional Police Inspectorate. Rezina Police Station

 • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina
 • Резинский комиссариат полиции
 • Rezinskij komissariat politsii
Identifier
1583.1
Language of Description
English
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

201 files

Scope and Content

Correspondence with Bessarabian Regional Police Inspectorate about national education of police. Information about seized items from suspected Jews. Correspondence with Rezina City Hall about closing the restaurants in 1942. The list of persons who received the residence permit in the war zone. The certificate that confirms that Gonciar Ilie and Nicolae are of Romanian nationality.

Archivist Note

Entry translated by Victoria; entry added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina

 • Inspectoratul Regional de Poliție al Basarabiei. Poliţia centrelor de plasă. Rezina
 • Резинский комиссариат полиции
 • Rezinskij komissariat politsii
Identifier
1583.1
Language of Description
Romanian
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

201 dosare

Scope and Content

Corespondenţa cu Inspectoratul de Regiune Basarabia despre educaţia naţională a poliţiei. Informaţii despre lucrurile confiscate de la evreii suspecţi. Corespondenţa cu primăria oraşului Rezina despre închiderea restaurantelor în 1942. Lista persoanelor care au primit permis de şedere în zona de război. Adeverinţa ce confirmă că Gonciar Ilie şi Nicolae sunt de naţionalitate română.

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 61

Archivist Note

Added by Irina; edited by Anastasia Felcher

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0