Archival Institutions

Displaying items 41 to 60 of 122
Country: Belgium
 1. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten / Autorité des services et marchés financiers

  • Financial Services and Markets Authority
  • Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen / Commission Bancaire, Financiière et des Assurances
 2. Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, De bibliotheek voor Antwerpse geschiedenis, Nederlandse letterkunde en Vlaams cultureel erfgoed

  • Stadsbibliotheek Antwerpen
  • Hendrik Conscience Heritage Library, The library for Dutch literature, the history of Antwerp, and Flemish cultural heritage
  • Belgium
  • Korte Nieuwstraat , Antwerp
 3. Kamer van notarissen van de provincie Antwerpen

  • Chamber of Notaries of the province of Antwerp
 4. Parket bij de rechtbank van eerste aanleg Mechelen / Parquet du Procureur du Roi de Malines

  • The Office of the Prosecutor of the Court of First Instance Mechelen
 5. Archives communales de Jette / Gemeentearchief Jette

  • Communal archives of Jette
  • Belgium
  • Place Cardinal Mercier / Kardinaal Mercierplein 12, Bruxelles / Brussel
 6. Studiecentrum onderneming en beurs Antwerpen

  • Research Centre on Enterprise and Stock Exchange Antwerp
  • SCOB
 7. Archives de l'Évêché de Liège

  • Episcopal Archive Liège
  • Belgium
  • Rue de l'Évêché25, Liège
 8. Historische dienst van de Federale Politie / Service Historique de la Police fédérale

  • Historical Service of the Federal Police
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 9. Archives de la Ville de Charleroi

  • City Archive Charleroi
  • Archives Communales de Charleroi
  • Communal archives Charleroi
  • Belgium
  • Caserne Trésignies, bloc P, rue Tumelaire 80, Charleroi
 10. Université Libre de Bruxelles - département des Archives

  • Free University of Brussels Archives
  • Belgium
  • Avenue F.D. Roosevelt / F..D. Rooseveltlaan 50 ULB CP170, Bruxelles / Brussel
 11. Gemeentearchief Kwaadmechelen

  • Municipal Archive Kwaadmechelen
 12. Banque nationale de Belgique / Nationale Bank van België

  • National Bank of Belgium
 13. Archief Rode Kruis - Vlaanderen

  • Archives of the Red Cross - Flanders
  • Belgium
  • Motstraat 40, Mechelen
 14. Kamer van notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Chambre des notaires de Bruxelles

  • Chamber of Notaries of Brussels
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 15. Privéarchieven Home Van Hellemont

  • x
  • Belgium
  • Bruxelles / Brussel
 16. Koninklijk Atheneum, Antwerpen

  • Royal Atheneum, Antwerp
 17. Antwerpsche Diamantkring CVBA

  • Antwerp Diamond Exchange
  • Belgium
  • Hoveniersstraat 2, Antwerpen
 18. Hof van Cassatie / Cour de Cassation

  • Court of Cassation
 19. Musée postal de Bruxelles / Postmuseum van Brussel

  • Postal Museum in Brussels