Archival Institutions

Displaying items 741 to 760 of 818
Data Availability: Archival Descriptions
 1. Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhya Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Ukrains'ka 48 (korp. 1); prosp. Sobornyi 162b (korp. 2), Zaporizhzhya, Zaporizhzhya oblast
 2. Державний архів Київської області

  • State Archive of Kyiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Melnykova 38, 40 , Kiyv, Kyiv
 3. Державний архів Кіровоградської області

  • State Archive of Kirovohrad Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Akademika Korol'ova 3 (korp. 1), vul. Chornovola 1 (korp. 2), Kropyvnytskyi, Kirovohrad oblast
 4. Державний архів Луганської області

  • State Archive of Luhansk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Luhans'koi oblasti
  • Ukraine
  • prosp. Tsentralnyi 59, Severodonetsk, Luhanska oblast
 5. Державний архів Львівської області

  • State Archive of Lviv Oblast
  • State Archives of Lviv Region
  • Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Pidvalna 13, Lviv, Lviv oblast
 6. Державний архів Миколаївської області

  • State Archive of Mykolayiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Mykolaivs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Moskovs'ka 1, Mykolaiv, Mykolaiv oblast
 7. Державний архів міста Києва

  • State Archive of the City of Kyiv
  • Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva
  • Ukraine
  • vul. Oleny Telihy 23, Kiyv, Kyiv
 8. Державний архів міста Севастополя

  • State Archive of the City of Sevastopol
  • Derzhavnyi arkhiv mista Sevastopolia
  • Ukraine
  • prosp. Heroiv Stalinhrada 64, Sevastopol, Sevastopol
 9. Державний архів Одеської області

  • State Archive of the Odessa Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Zhukovs'koho 18 (korp. 1); 56023 Odesa, vul. Pirohovs'ka 29 (korp. 2), Odesa, Odesa oblast
 10. Державний архів Полтавської області

  • State Archive of Poltava Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Poltavs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Pushkina 18/24 (korp. 1), vul. Zyhina 1a (korp. 2), Poltava, Poltava oblast
 11. Державний архів Рівненської області

  • State Archives of Rivne Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Rivnens'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Kavkazka 8 (korpus 2) , Rivne
 12. Державний архів Сумської області

  • State Archive of Sumy Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sadova 49 (korp. 1); vul. Hor'koho 21/1 (korp. 2), Sumy, Sumy oblast
 13. Державний архів Тернопільської області

  • State Archive of Ternopil Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 14, Ternopil, Ternopil oblast
 14. Державний архів Харківської області

  • State Archive of Kharkiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Myronosytska 41 (korp. 1), prosp. Moskovskyi, 7 (korp. 2), Kharkiv, Kharkiv oblast
 15. Державний архів Херсонської області

  • State Archives of Kherson Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khersons'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Yaroslava Mudroho 3 , Kherson, Kherson oblast
 16. Державний архів Хмельницької області

  • State Archive of Khmelnytskyi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Hrushevs'koho, 99 (korp. 1), vul. Heroiv Maidanu, 4 (korp. 2), Khmelnytskyi, Khmelnytskyi oblast
 17. Державний архів Черкаської області

  • State Archive of Cherkasy Oblast
  • Cherkasy Region State Archives
  • Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Blagovisna 244-a, Cherkasy, Cherkasy oblast
 18. Державний архів Чернівецької області

  • State Archive of Chernivtsi Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernivetskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Nebesnoi Sotni 20a (korp. 1); prov. Tekstylnykiv 2 (korp. 2), Chernivtsi, Chernivtsi oblast
 19. Державний архів Чернігівської області

  • State Archive of Chernihiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Mstyslavska 2 (korp. 1); vul. Pyatnytska 52 (korp. 2), Chernihiv, Chernihiv oblast
 20. Державний архів Івано-Франківської області

  • State Archive of Ivano-Frankivsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Sahaidachnoho 42a, Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivsk oblast