Archival Institutions

Displaying items 1 to 6 of 6
Country: Slovenia
 1. Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

  • Center of Jewish Cultural Heritage Synagogue Maribor
  • Slovenia
  • Židovska 4, Maribor
 2. Muzej novejše zgodovine Slovenije

  • National Museum of Contemporary History
  • Slovenia
  • Celovška cesta 23p.p. 6049, Ljubljana
 3. Muzej narodne osvoboditve Maribor

  • National Liberation Museum Maribor
  • Slovenia
  • Ulica heroja Tomšiča 5 , Maribor
 4. Arhiv Republike Slovenije

  • Archives of the Republic of Slovenia
  • Slovenia
  • Zvezdarska 1P.O. Box 21, Ljubljana
 5. Pokrajinski arhiv Maribor

  • Regional Archives Maribor
  • Slovenia
  • Glavni trg 7, Maribor
 6. Pomurski muzej Murska Sobota

  • Pomurje Museum Murska Sobota
  • Slovenia
  • Trubarjev drevored 4, Murska Sobota