Archival Descriptions

Displaying items 61 to 80 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Komenda Wojska Orła Białego

  Rozkazy, 1943-1944 - 1 j.a.

 2. Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Lublinie

  • Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Distrikt Lublin :
  • Commander of the Security Police and Security Service in Lublin

  Wykaz stanowisk i zakres działania grupy A Komendy Sipo i SD, 1944, 1 j.a. Wykaz funkcjonariuszy ukraińskiej policji kryminalnej przy Komendzie Sipo i SD w Lublinie, b.d., 1 j.a. Spis inwentarza, korespondencja dot. sprzętu, 1939-1944, 3 j.a. Rachunki administracji Kasyna Sipo i SD w Lublinie i w Kazimierzu, 1942-1944, 11 j.a. Rozkazy Dyrekcji Policji Kryminalnej, 1941-1943, 1 j.a. Obwieszczenia, 1943-1944, 1 j.a. Dziennik podawczy Referatu IV A-1e, 1941-1944, 1 j.a. Biuletyn Wydziału IV Komendanta Sipo i SD Dystryktu Warszawskiego, 1942, 1 j.a

 3. Komendant Żandarmerii Dystryktu Lubelskiego

 4. Komendantura Placu w Lublinie

  • Ortskommandantur I/524

  Zarządzenia specjalne dowództwa Okręgu Wojskowego GG, 1941-1944, 3 j.a. Rozkazy, 1939-1944, 3 j.a. Sprawy organizacyjne, wykazy, korespondencja, 1939-1944, 10 j.a. Meldunki żandarmerii, 1939-1944, 1 j.a. Meldunki sytuacyjne policji porządkowej, 1943-1944, 15 j.a. Korespondencja w sprawach napadów, obrony, poszukiwania jeńców itp., 1939-1944, 7 j.a. Wypadki śmierci, pogrzeby, 1940-1944, 4 j.a. Sprawy transportu i ruchu drogowego, opieka nad żołnierzami, 1941-1944, 2 j.a. Sprawy jeńców wojennych, podania, wykazy, korespondencja, 1939, 3 j.a. Sprawy rejestracji oficerów polskich, 1940-1942, 4 ...

 5. Komendantury Wojskowe - zbiór szczątków zespołów

  1. Wyższa Komenda Polowa w Lublinie (Oberfeldkommandantur 372) - 1944, 1 j.a.; 0,01 mb 2. Komenda Polowa w Lubartowie (Ortskommandantur II/931) 1940-1941 - 6 j.a.; 0,07 mb
 6. Miejska Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Lublinie

  Materiały organizacyjne, 1945-1947, sygn. 1; Protokóły zeznań świadków, skorowidz przesłuchiwanych, wykazy protokółów, 1945-1947, sygn. 2-14; Wykaz i skorowidz przestępców wojennych, b.d., sygn. 15-16; Fotografie, 1946, sygn. 17; Ogólne, 1945-1947, sygn. 18-19; Sprawy finansowe, 1945-1947, sygn. 20-21

 7. Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin

  Listy awansowe i sprawozdanie, 1942-1943 - 1 j.a.

 8. Narodowe Siły Zbrojne Okręg III Lublin

  Instrukcje, rozkazy, odezwy, sprawozdania, korespondencja, 1943-1945, 1950 - 14 j.a. (sygn. 1-13) Wykazy broni i stanu osobowego, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 14) Sprawy karne, 1944 - 1 j.a. (sygn. 15) Nakazy i ostrzeżenia, 1945-1946 - 1 j.a. (sygn. 16) Sprawy finansowo-rozliczeniowe, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 17) Materiały ideowo-propagandowe, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 18) Materiały różne, 1943 - 2 j.a. (sygn. 19-20) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 3 j.a. (sygn. 21-23) Prasa konspiracyjna, 1940-1944 - 15 j.a. (sygn. 24-39)

 9. Niemiecki Zakład Karny w Janowie Lubelskim

  • Deutsche Strafanstalt Janow
  • German Penitentiary in Janów Lubelski
 10. Niemieckie Zakłady Zbrojeniowe Spółka z o.o. Oddział w Lublinie

  • Deutsche Ausrüstungswerke G. m. b. H. Werk Lublin

  Korespondencja, wykazy, notatki, 1941-1944, 11 j.a. Plany i rysunki techniczne, 1941-1944, 9 j.a.

 11. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie

  • Regional Liquidation Office in Lublin

  Wydział Ogólny, 1945-1951, 108 j.a. Wydział Likwidacyjny, 1945-1951[1952-1957], 417 j.a. Wydział Prawny, 1945-1951, 29 j.a.

 12. Organizacja Wojskowa "Unia" Okręg Lublin

  Rozkazy i instrukcje, 1942 - 1 j.a. (sygn. 1) Odezwy, 1942-1943 - 1 j.a. (sygn. 2)

 13. Posterunki Policji Polskiej w dystrykcie lubelskim

  • Polish Police Stations in Lublin Distrikt
 14. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej

  • State Repatriation Office. Biała Podlaska County Branch

  Sprawy transportowe, 1945-1949, sygn. 1-5 - zarządzenia, sprawozdania Sprawy osadnictwa, 1945, sygn. 6 Sprawy przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 1-17 - akta przesiedleńcze, ewidencja repatriantów Korespondencja ogólna, 1945, sygn. 18 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 19-41

 15. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Biłgoraju

  • State Repatriation Office. Biłgoraj County Branch

  Sprawozdawczość, 1945-1950, sygn. 1-3 Ewidencja gospodarstw przeznaczonych do nasiedlenia, 1947-1948, sygn. 4-6 Ewidencja repatriantów i poszukiwanie osób zaginionych, 1945-1950, sygn. 7-11 Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Przesiedleńczej, 1947-1949, sygn. 12 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 13-14

 16. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chełmie

  • State Repatriation Office. Chełm County Branch

  Sprawozdawczość dotycząca akcji przesiedleńczej, 1949, sygn. 1 Akta dotyczące przydziału nieruchomości i gospodarstw, 1945-1949, sygn. 2-18, 31-34 - wykazy i zestawienia, w tym gospodarstw poukraińskich i nieruchomości nierolniczych z terenu powiatu Ewidencja repatriantów, 1944-1947, sygn. 19-29 Ewidencja Ukraińców, 1947, sygn. 30 Opisy mienia pozostawionego w ZSRR, 1945, sygn. 35 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 36-42

 17. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Hrubieszowie

  • State Repatriation Office. Hrubieszów County Branch

  Instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu Centralnego i Wojewódzkiego Oddziału PUR, 1944-1947, sygn. 1-7 Sprawozdania, 1945, sygn. 8-10 - wykazy, sprawozdania, protokóły Sprawy dotyczące repatriantów, 1945-1947, sygn. 11-19 - zaświadczenia, ewidencja repatriantów i zaświadczeń Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 20-38

 18. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krasnymstawie

  • State Repatriation Office. Krasnystaw County Branch

  Materiały pokontrolne, 1947-1949, sygn. 1 Ewidencja repatriantów, 1944-1949, sygn. 2-11 Ewidencja orzeczeń odszkodowawczych, 1946-1947, sygn. 12 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1948, sygn. 13-17

 19. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lubartowie

  • State Repatriation Office. Lubartów County Branch

  Zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1947-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1947-1948, sygn. 2 Ewidencja osób przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 3-6 Wykazy i opisy mienia osób przesiedlonych, 1945-1946, sygn. 7-9

 20. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin County Branch

  Zarządzenia i materiały pokontrolne, 1946, 1948, sygn. 1-2 Sprawozdawczość dotycząca repatriantów, 1946, sygn. 3-4 Ewidencja repatriantów, 1945-1950, sygn. 5-8 Poszukiwanie rodzin, 1950, sygn. 9