Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin

Identifier
1669
Language of Description
Polish
Dates
1942 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1 file

Biographical History

Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW) była siłą wojskową Stronnictwa Narodowego (SN) powstałą w listopadzie 1939 r. 4 listopada 1942 r. w wyniku rozmów między SN a Armią Krajową (AK) podpisano umowę scaleniową, na mocy której wiosną 1943 r. NOW stało się na terenie Okręgu częścią AK. Komendzie Okręgu Lublin jako organowi sztabowemu średniego szczebla podlegały dwa z trzech utworzonych na terenie województwa lubelskiego okręgów: Lublin i Zamość, podzielonych na komendy powiatowe (obwodowe). Najsilniejsze struktury NOW istniały w powiatach Chełm, Hrubieszów, Kraśnik, Lubartów, Lublin i Włodawa. Obwody Chełm i Włodawa do scalenia nie przystąpiły. Komenda Okręgu NOW i komendy obwodów NOW po scaleniu stanowiły autonomiczne struktury w ramach AK.

Scope and Content

Listy awansowe i sprawozdanie, 1942-1943 - 1 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0