Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lubartowie

  • State Repatriation Office. Lubartów County Branch
Identifier
713
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1948
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

9 files

Biographical History

Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lubartowie rozpoczął swoją działalność pod koniec 1944 r. początkowo jako Inspektorat Osadnictwa. Na mocy Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi z 13 VIII 1945 r. Inspektorat przekształcono w Powiatowy Oddział PUR podległy Wojewódzkiemu Oddziałowi PUR w Lublinie. Jego biuro znajdowało się w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 33. Likwidacja PO PUR w Lubartowie nastąpiła 20 IX 1950 r. na na podstawie Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR nr 98 z 24 VIII 1950 r., nr Prez. I-1/6/50 oraz Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału PUR w Lublinie z 9 IX 1950 r. nr 0.-I/4061/50. Zgodnie z instrukcją z 13 VIII 1945 r. oddział podzielony został na wydziały: ogólny, finansowo-budżetowy, prawny, planowania i statystyki, osadnictwa, etapowy, transportu oraz zdrowia. Do jego zadań należała: repatriacja obywateli państw obcych znajdujących się w nowych granicach Polski, repatriacja i reemigracja Polaków przebywających poza granicami kraju oraz osadnictwo nowoprzybyłych na Ziemiach Odzyskanych

Scope and Content

Zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1947-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1947-1948, sygn. 2 Ewidencja osób przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 3-6 Wykazy i opisy mienia osób przesiedlonych, 1945-1946, sygn. 7-9

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0