Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej

  • State Repatriation Office. Biała Podlaska County Branch
Identifier
708
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1949
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

41 files

Biographical History

Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej rozpoczął swoją działalność w grudniu 1944 r. początkowo jako Inspektorat Osadnictwa. Na mocy Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi z 13 VIII 1945 r. Inspektorat przekształcono w Powiatowy Oddział PUR podległy Wojewódzkiemu Oddziałowi PUR w Lublinie. Jego biuro znajdowało się w Białej Podlaskiej przy ul. Kolejowej 19. W 1948 r. jego kompetencje przejął Oddział Wojewódzki PUR w Warszawie. Zgodnie z instrukcją z 13 VIII 1945 r. oddział podzielony został na wydziały: ogólny, finansowo-budżetowy, prawny, planowania i statystyki, osadnictwa, etapowy, transportu oraz zdrowia. Do jego zadań należała: repatriacja obywateli państw obcych znajdujących się w nowych granicach Polski, repatriacja i reemigracja Polaków przebywających poza granicami kraju oraz osadnictwo nowo przybyłych na Ziemiach Odzyskanych

Scope and Content

Sprawy transportowe, 1945-1949, sygn. 1-5 - zarządzenia, sprawozdania Sprawy osadnictwa, 1945, sygn. 6 Sprawy przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 1-17 - akta przesiedleńcze, ewidencja repatriantów Korespondencja ogólna, 1945, sygn. 18 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 19-41

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0