Archival Descriptions

Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu close
 1. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu - Zespół Śledczy - Nadzoru w Poznaniu

  • akta administracyjne (sprawozdania opisowe i statystyczne zespołu śledczego w Poznaniu oraz sprawozdania z kontroli przeprowadzanych w okręgowych komisjach w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze; sprawozdania z wizytacji i wyjazdów okręgowych komisji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze, korespondencja) - materiały ewid...
 2. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu

  • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich - akta administracyjne (sprawozdania, korespondencja, opracowania problemowe przygotowane przez Komisję, dokumentacja dotycząca działalności Komisji i realizacji ustawowych zadań, akty normatywne, dokumentacja fotograficzna, fotokopie z prasy z okresu okupacji, materiały organizacji niepodległościowych działających na terenie Wielkopolski w latach 1945-1956) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze, kartoteka strat osobowych na terenie Wielkopolski w okresie II wojny światowej, kartoteka...
 3. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Zielonej Górze

  • akta administracyjne (sprawozdania, korespondencja, opracowania, dokumentacja dotycząca działalności Komisji i realizacji ustawowych zadań, akty normatywne, rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez Niemców w latach 1939-1945, wykaz organizacji konspiracyjnych działających na terenie Nadodrza w latach 1945-1956) - materiały ewidencyjne (kartoteka spraw prowadzonych przed sądami wojskowymi)
 4. Urząd Namiestnika Okręgu Kraju Warty [Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland]

  • akta administracyjne (akta w sprawie wpisania na niemiecką listę narodową, listy volksdeutschów, zarządzenia dotyczące polityki narodowościowej, przeznaczenie zamkniętych polskich kościołów)
 5. Zakład Karny w Rawiczu

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia więzienia, zarządzenia, rozkazy, zbiory przepisów, wykazy) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze, kartoteka osób, które zginęły na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu)
 6. Służba Bezpieczeństwa - Służba Zagraniczna Kalisz [Sicherheitsdienst - Aussenstelle Kalisch]

  • akta administracyjne (sprawozdanie dotyczące zaopatrzenia ludności w żywność i środki pierwszej pomocy)
 7. Urząd Informacyjny Niemieckiego Frontu Pracy [Informationsamt der Deutschen Arbeitsfront]

  • akta administracyjne (opracowanie dotyczące polityki wobec Kościoła rzymskokatolickiego na terenie Niemiec)
 8. Zakład Karny w Bojanowie

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (dokumentacja techniczna, protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia więzienia) - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze)
 9. Zakład Karny we Wronkach

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (księgi, skorowidze, kartoteka osób, które zginęły na terenie Zakładu Karnego we Wronkach)
 10. Niemieckie Listy Narodowe w Rejencji Poznańskiej [Regierung Posen Bezirksstelle Deutsche Volksliste]

  • akta administracyjne (wykazy, akta w sprawie list volksdeutschów)
 11. Urząd Komisarza Miasta i Powiatu Buk [Amtskommissar Buk Stadt und Land]

  • akta sądowe dotyczące sprawy karnej
 12. Sąd Powiatowy w Obornikach Wielkopolskich

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego
 13. Starostwo w Ostrowie Wielkopolskim [Landrat in Ostrowo]

  • akta administracyjne (wykazy, zestawienia, listy volksdeutschów)
 14. Sąd Specjalny w Łodzi [Sondergericht Litzmannstadt]

  • akta sądowe dotyczące sprawy karnej
 15. Rejencja Inowrocław [Regierung Hohensalza]

  • akta administracyjne (raporty sytuacyjne prezydenta rejencji w Inowrocławiu, pamiętnik Hermanna Vossa)
 16. Sąd Grodzki w Jutrosinie

  • akta sądowe dotyczące osób wpisanych na niemiecką listę narodową - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego lub zaginionego