Language of Description: Russian
 1. Острожецька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Острожецького району Рівненської області.

 2. Мізоцька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Мізоцького району Рівненської області.

 3. Колекція матеріалів Організації Українських Націоналістів - Української Повстанської Армії (ОУН-УПА).

  Маніфест Організації Українських Націоналістів (ОУН) 1940 р., Комунікат президії Головної Еміграційної Ради, документи з короткою історією ОУН, постанови Великих Зборів ОУН, Конгресу ОУН, інструкції по пропаганді, інформаційні, періодичні пропагандистські видання ОУН, інформації з теренів, матеріали: з історії агентурної розвідки, про організаційну структуру Української Повстанської Армії (УПА), протоколи допитів, звіти, донесення, накази командирів УПА, вишкільні матеріали, списки учасників УПА по районах, військовозобов'язаних учасників УПА, відомості про кількість членів УПА по загонах, ...

 4. Корецька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Списки осіб, які зазнали збитків від німецько-фашистських загарбників під час окупації Корецького району Рівненської області.

 5. Костопільська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Костопільського району Рівненської області

 6. Червоноармійська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками під час окупації Червоноармійського району Рівненської області.

 7. Луцька міська управа, м. Луцьк

  Розпорядження рейхскомісара України, генерального комісара Волині і Поділля, окружного комісара з питань діяльності управи, накази та розпорядження бургомістра-посадника м. Луцька з загальних питань та з особового складу, бюджети, звіти про їх виконання та виробничі звіти відділів управи і держустанов міста, списки промислових та торгових підприємств, вулиць м. Луцька; робітників та службовців, жителів міста та області, списки осіб, вивезених в Німеччину, відомості на виплату зарплати службовцям управи та інших установ міста, бухгалтерські документи, журнали реєстрації вхідної та вихідної к...

 8. Житомирский генерал-комиссариат, г. Житомир

  Представлены директивные и агитационно-пропагандистские материалы, в том числе: секретный указ рейхсминистра оккупированных восточных территорий А. Розенберга от 31 июля 1943 г., касающийся расовой принадлежности караимов и обращения с ними*; подготовленный отделом прессы правительства Рейха и Министерством народного просвещения и пропаганды информационный материал «Евреи как политические убийцы», обвинявший евреев в непосредственной при- частности к наиболее резонансным убийствам политических деятелей во второй половине XIX : начале XX в. (1943); текст агитационной брошюры «Мысли фюрера» с...

 9. Житомирская областная комиссия по учету ущерба, нанесенного немецкими захватчиками в период Великой Отечественной войны, г. Житомир

  • Житомирська обласна комісія зі встановлення збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни, м. Житомир

  Представлены сведения о массовых расстрелах еврейского населения Житомира, Бердичева, Базарского, Дзержинского, Коростышевского, Лугинского, Любарского, Ружинского, Чудновского и других районов Житомирской обл., основанные на документах и свидетельствах очевидцев, в том числе копии акта от 3 февраля 1944 г. о расстреле евреев Житомира вблизи хут. Довжик, докладной записки директора Житомирского дома престарелых от 12 января 1944 г. о расстреле в 1941 г. группы евреев-инвалидов и акта от 18 мая 1945 г. «Кровавая расправа немцев с еврейским населением Базар- ского района»; списки казненных, а...

 10. Луцький окружний комісаріат, м. Луцьк

  Циркулярні розпорядження рейхскомісара України, генерального комісара Волині і Поділля, постанови, розпорядження та інструкції окружного комісаріату з основної діяльності, економічна довідка про область, проект зіставлення адміністративних районів на території області з зазначенням площі, чисельності населення, промисловості, бюджетні плани, річний звіт про роботу, бухгалтерські документи, журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, листування з генеральним комісаріатом Волині і Поділля, міськрайуправами, біржею праці, іншими установами з основної діяльності, списки співробітників...

 11. Коллекция. Воспоминания уроженцев, жителей Черкасщины о пребывании в концлагерях, на принудительных работах в фашистской Германии в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

  Представлены воспоминания (с документальными приложениями к ним) Е. И. Голдовской (Беккер) и Г. Я. Медвинской (Хильковской) о пребывании в период немецкой оккупации Украины в Звенигородском гетто и в трудовых лагерях для евреев в с. Неморож Звенигородского р-на, в с. Смильченцы и с. Будище Лысянского р-на Киевской обл.; С. И. Соколовской: о пребывании в Уманском гетто. Среди прилагаемых документов справки Неморожского сельсовета от 14 января 1991 г. и 27 июня 1994 г. со сведениями о массовом расстреле евреев 23 августа 1943 г. и о братской могиле в лесу «Губская дача».

 12. Таращанський гебітскомісаріат, м. Тараща Київської області

  • Таращанский гебитскомиссариат, г. Тараща Киевской области

  Среди отложившихся в фонде материалов — распоряжение рейхскомиссара Украины, касавшееся оплаты и условий труда для всех служащих в немецких учреждениях из числа местного населения с указанием, что зарплата евреев не должна превышать 80% от установленного оклада, а также о лишении их права на доплаты (за качество, за работу в выходные, праздничные дни и т.п.), и инструкция Таращанской районной управы о медицинском страховании учителей, в соответствии с которой учителям:евреям было отказано в праве на нее.

 13. Київська міська управа.

  • Киевская городская управа

  Среди отложившихся документов распоряжение рейхскомиссара Украины об урегулировании условий и оплаты труда местного населения, согласно которому заработная плата евреев ограничива: лась 80% от установленных окладов, и при этом они лишались ка: ких:либо надбавок и отпусков; уведомления генерал:комиссариата г. Киева о порядке продажи вещей, реквизированных у еврейского населения; воззвания оккупационных властей, а также обращения представителей украинской интеллигенции и духовенства к населению Киева, ко всем украинцам и верующим с обвинениями евреев (наряду с «красными комиссарами» и «палачо...

 14. Коллекция документальных материалов участников исторических событий на Ровенщине

  Среди материалов коллекции показания очевидцев, протоколы допросов свидетелей и жертв Холокоста (в том числе на Нюрнбергском трибунале) в период немецкой оккупации Ровенской обл. (в Ровно, Дубно, Александрии, Березно, Здолбунове, Корце, Мизоче, Степани, с. Грановка Козинского р-на и др.); акты судебно-медицинских обследований мест захоронений (в ур. Сосновка под Ровно, в г. Остроге, в м. Варковичи Дубенского р-на, в с. Яриновка Березновского р-на и др.); протоколы осмотра трупов, постановления о возбуждении уголовных дел, сведения о об участниках расстрельных акций из числа немецких военнос...

 15. Районные чрезвычайные государственные комиссии по установлению и расследованию злодеяний и убытков, нанесенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации - Тучинская, м. Тучин

  Представлены списки еврейских жителей городов и местечек Ровенской обл., пострадавших в период немецкой оккупации, и данные о размере нанесенного им ущерба; показания очевидцев массовых расстрелов еврейского населения, географические координаты мест захоронений, акты вскрытия могил и осмотра трупов. Имеются также сведения о материальном ущербе, нанесенном синагогам, перечень разграбленного имущества и др.

 16. Рокитнівська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Списки осіб, які зазнали збитків від німецько-фашистських загарбників під час окупації Рокитнівського району Рівненської області.

 17. Районные чрезвычайные государственные комиссии по установлению и расследованию злодеяний и убытков, нанесенных немецко-фашистскими захватчиками во время оккупации - Сарненская, г. Сарны

  Представлены списки еврейских жителей городов и местечек Ровенской обл., пострадавших в период немецкой оккупации, и данные о размере нанесенного им ущерба; показания очевидцев массовых расстрелов еврейского населения, географические координаты мест захоронений, акты вскрытия могил и осмотра трупов. Имеются также сведения о материальном ущербе, нанесенном синагогам, перечень разграбленного имущества и др.

 18. Клеваньская районная ортскомендатура, пгт Клевань

  Имеется распоряжение о сдаче золота еврейским населением (1941).

 19. Волинська обласна комісія по обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками народному господарству і населенню.

  Доповідь про підсумки обліку збитків та розслідування злочинів німецько-фашистських за-гарбників у всіх галузях народного господарства області, акти та реєстри актів обліку збитків, завданих установам, колгоспам, сільрадам та населенню міст і сіл області, зведені відомості обліку збитків та відомості про кількість загиблих і вивезених в Німеччину по районах області, списки громадян, вивезених в Німеччину, списки населених пунктів області, знищених