Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach
 1. Bank Drezdeński Filia w Katowicach

  • Dresdner Bank Filiale Kattowitz
  • Dresden Bank, Katowice Branch

  The collection contains information on accounts belonging to Jews, reports on liquidation of Polish and Jewish economic institutions, information on Jewish firms under German trustee administration, information on liquidation and expropriation of assets in Jewish accounts, and files of firms employing Jews, including those in the ghetto in Sosnowiec

 2. Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy w Katowicach

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice

  Wydział Personalny i Administracyjny: sprawy organizacyjne, sprawozdawczość i kontrola urzędu, sprawy administracyjne i osobowe z lat 1939-1945, sygn. 1-623 Wydział Ogólny i Prawny: sprawy organizacyjne i ogólne w zakresie zarządzania powierniczego i przejmowania majątku Polaków i Żydów pod zarząd komisaryczny z lat 1936-1945, sygn. 624-1454 Wydział Rewizyjny: kontrola przedsiębiorstw i zakładów znajdujących się pod zarządem komisarycznym z lat 1939-1944, sygn. 1455-1689 Wydział Likwidacyjny: likwidacja należności poszczególnych przedsiębiorstw i zakładów z lat 1940-1944, sygn. 1690-1866 Wy...

 3. Zarząd Prowincjonalny Górnego Śląska w Katowicach

  • Provinzialverwaltung Oberschlesien in Kattowitz
  • Provincial Authorities for Upper Silesia in Katowice

  Wydział Ogólny: organizacja urzędu, sprawy ogólne dotyczące zarządzania prowincją, zarząd dróg sprawy mieszkaniowe, szpitale, szkoły, zadłużenia wobec Skarbu Państwa Polskiego, wywłaszczenia, budowa dróg, regulacje rzek, sprawy kadrowe, zakłady opiekuńcze z lat 1877-1945, sygn. 1-2751, brak sygn. 717, 844, 1027, 1674, 2062, 2670, 2709, 2710-2732, 2734-2738, 2741-2744, 2751 Wydział Finansowy: ogólne akta finansowe, pożyczki państwowe, sprawy personalne, administrowanie nieruchomościami należącymi do Zarządu Prowincji z lat 1926-1941, sygn. 2752-3762, brak sygn. 2752-2760, 3217-3219, 3358, 33...

 4. Prezydent Policji w Sosnowcu

  • Der Polizeipräsident in Sosnowitz
  • President of the Police in Sosnowiec

  The collection contains extensive statistical and demographic data, and documents on religious matters such as the fate of the cemetery, as well as an accurate list of Jewish prayer houses, forced labour, the introduction of the curfew, correspondence regarding arrests and deportations of Jews to the camps, lists of the names of those arrested in the Sosnowiec and Będzin ghettos, a map of the Czeladź ghetto, documents regarding the liquidation of the ghetto in August 1943, and police situation reports.

 5. Akta miasta Sosnowca

  • Files of the city of Sosnowiec

  The collection contains notices and orders concerning and affecting Jews and their resettlement from Sosnowiec, as well as matters such as forced labour for the Zarząd Miejski (Municipal Administration), liquidation of businesses (the files of businesses closed down in various sectors), the organization of the ghetto in Sosnowiec and its expansion (including maps, plans and records), economic activity on the part of Jews in the ghetto, levies imposed on the Jewish community organization and Jewish businesses, lists of names of Jews in Sosnowiec and Będzin, orders following the liquidation o...

 6. Obóz w Sosnowcu

  • Stammlager Sosnowitz

  Oddział Męski: akta osobowe więźniów z lat 1940-1944, sygn. 1-70 Oddział Kobiecy: akta osobowe więźniarek z lat 1940-1944, sygn. 71-76

 7. Komitet Pomocy Uchodźcom Żydowskim z Niemiec w Polsce Oddział w Chrzanowie

  Protokoły zarządu i korespondencja z lat 1939, sygn. 1

 8. Nadzwyczajny Pełnomocnik Kierownictwa Rzeszy SS i Szefa Policji do kierowania do pracy obcych narodowości na Górnym Śląsku Sosnowiec

  • Der Sonderbeauftragte des Reichsführers SS und Chef der deutschen Polizei für fremdvölkischen Arbeitseinsatz in Oberschlesien, Sosnowitz
 9. Państwowa Policja Kryminalna Prezydent Policji w Sosnowcu Oddział Kryminalny w Dąbrowie Górniczej

  • Staatliche Kriminalpolizei der Polizeipräsident in Sosnowitz Kriminalaussenstelle in Dombrowa
 10. Posterunek Żandarmerii w Strzybnicy

  • Gendarmerie-Posten Friedrichshütte

  Zarządzenia, materiały operacyjne z lat 1941-1944, sygn. 1-2

 11. Oddział Żandarmerii w Dobrodzieniu

  • Gendarmerie - Abteilung Guttentag. Kreis Loben

  Sprawy organizacyjne, sanitarne, kryminalne i obrony przeciwlotniczej z lat 1940-1944, sygn. 1-10, 8a

 12. Zbiór materiałów ulotnych

 13. Zbiór fotokopii akt gestapo

 14. Służba Bezpieczeństwa Naczelnego Dowódcy SS, Kierownictwo Oddziału w Katowicach

  • Sicherheitsdienst des Reichsführers SS-SD Leitabschnitt Kattowitz

  Informacje o życiu społeczno-politycznym, nastroje ludności, sprawozdania sytuacyjne, raporty z lat 1930-1944, sygn. 1-11

 15. Urząd Propagandy Rzeszy Górnego Śląska w Katowicach

  • Reichspropaganda-Amt Oberschlesien in Kattowitz

  Sprawozdawczość i sprawy ogólnoorganizacyjne: okólniki i zarządzenia Ministerstwa i Propagandy Rzeszy, sprawozdania sytuacyjne z lat 1939-1944, sygn. 1-13 Sprawy prasowe: informacje dla prasy z lat 1939-1944, sygn. 14-31 Nadzór nad sprawami kultury z lat 1940-1942, sygn. 32-37 Sprawy radia z lat 1938-1944, sygn. 38-40 Sprawy propagandowe: różne akcje propagandowe z lat 1940-1944, sygn. 41-43, 43 a Ruch muzyczny i śpiewaczy: nadzór nad związkami śpiewaczymi z lat 1935-1944, sygn. 44-61 Sesje naukowe i sprawy szkoleniowe: obozy szkoleniowe z lat 1939-1941, sygn. 62-71