Language of Description: Dutch
 1. Departement van Justitie

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 2. Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) uit de periode dat kamp Vught door de Duitsers als concentratiekamp in gebruik was (1943-1944). Voorts behoren naoorlogse correspondentie, processen-verbaal en verslagen tot de deelcollectie. Tenslotte zijn kaartmateriaal en enkele foto's aanwezig.

 3. Nederlands Auschwitz Comité

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie en vergaderstukken. Daarnaast zijn er in het archief stukken te vinden over diverse reizen naar Polen en enige publicaties en krantenknipsels.

 4. Rosenbaum, M.

 5. Stichting Vriendenkring Nederlandse Afdeling van het Ghetto Fighters' House

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voornamelijk uit brieven en verslagen. Het archief bevat tevens enige foto's, krantenknipsels en gedrukt materiaal

 6. ARA

  • ARA
  • Dutch
 7. Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers.

  This fonds contains several relevant files, mainly with regards to the question of Jewish refugees. File nr. 531 contains documents concerning requests from Jewish institutions for exchange of refugees between the Netherlands and Belgium (1939-1941). Documents (dated 1939-1940) regarding the granting of permission to the Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen (Committee for Special Jewish Interests) to exchange minor refugees with Belgium can be found in file 912. In file nr. 1771 we also find documents concerning exchange of refugees with Belgium, in this case at the request of the Haags...

 8. Collectie Periodieken.

  Deze verzameling bevat vooreerst tijdschriften, uitgegeven door organisaties van de Joodse gemeenschappen of andere verenigingen relevant voor deze gids. Doorgaans betreft het individuele nummers of onvolledige reeksen. Voor België noteren we exemplaren van o.a. Contact. Le Mensuel juif de Belgique, Fax de Jérusalem et du monde Juif, Jewishpost, Musée Juif de Belgique, MuséOn, Regards, Avenir, Entre Points Critiques, Hatikvah, Bulletin de la Fédération des Étudiants Juifs de Belgique, Points Critiques, La Lettre des Résistants et Déportés Juifs, Epoc, Bulletin de l'Union des Progressistes j...

 9. Video- en dvd-collectie.

  In deze collectie vinden we zowel losse documentaires, documentaire reeksen, speelfilms als allerhande video-opnames van vb. journaals en andere televisieprogramma’s. Ze hebben grotendeels betrekking op de gebeurtenissen in de periode 1933-1945, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog. Relevant voor deze gids zijn de opnames die handelen over de situatie van de Joden voor de oorlog, de Jodenvervolging (deportatie, concentratiekampen), naoorlogse documentaires en getuigenissen van overlevenden, allerlei herdenkingsplechtigheden enzoverder. We noteren bij uitstek de documentaire reeksen De La...

 10. Manuscripts

  In more than 2,000 diaries and manuscripts, people and personalities relate their experiences relating to the Exodus, the 18-day military campaign, daily life, deportation and the Liberation.

 11. Special prints. Collection.

  • Propaganda, underground press etc…) digitized and preserved by Kazerne Dossin.

  Digitized printed materials such as pamphlets, posters, books, underground press, etc. from the Kazerne Dossin collections and library, and private collections on Belgium and Holocaust related items. Pre 1945 publications often document escalating anti-semitism. Publications from 1945-1950 show a.o. the first biographies of survivors.

 12. Photos catalogued and digitized by Kazerne Dossin. Collection.

  Collection of catalogued original and digitized photographs from public and private collections, documenting Jewish life and famiy life, persecuted and/or victims etc. The collections comprise both originals entrusted to Kazerne Dossin and digitized photographs from public and private collections.

 13. Newspapers and periodics. Original specimen or series of newspapers and periodics related to Jewry, anti-semitism, Holocaust, etc. published during interbellum and World War II. Collection.

  Specimen and series of newspapers, periodics and loose cuttings published before, during and after the Second World War. The collection consists of originals and copied versions and covers a wide range of subjects: anti-Semitism, the persecution of Jews and Gypsies, genocide, negationism, etc.

 14. "Reliques/Relieken". Series.

  The collection of relics comprises 3,048 envelopes containing personal documents confiscated by the SS camp administration upon the deportees’ arrival at the barracks. The documents range from photographs to letters, ID cards, diplomas, marriage certificates, etc. belonging primarily to 4,250 individuals and families deported via Transport XX until XXVI.

 15. "Räumung". File cards regarding the clearance of Jewish houses in Antwerp. Series.

  Index cards referring to the spoliation files of Jewish houses in Antwerp. Each index card mentions the name, adress, date of spoliation, and file number. The cards are a finding aid to the actual extended files, which are missing since the war.

 16. "Jodenregister van Sint-Jans-Molenbeek - Registre des Juifs de Molenbeek-Saint-Jean (Brussels)". Registration of Jews and selection of documents from municipal archives related to the registration.

  KD15_1. Circular letters concerning the registration (19 scans). KD15_2. Jewish Register. 554 scans of forms mentioning : surname, first names, date and place of birth, profession, nationality, religion and also name, date and place of birth and religion of the spouse, the parents, the grandparents and the children, date of arrival in Belgium, the country of immigration, address, date and place of registration, and the person’s signature. KD15_3. Alphabetical typed survey of registered Jews: names, place and date of birth, profession, adress (10 scans). KD15_4. Handwritten list of registere...

 17. Johannes Blum collection of video-interviews and digitized documentation.

  Collection of 1,155 video interviews of survivors, resistance fighters, anti fascists and hidden children in Belgium and North France by Johannes Blum. Most interviews generated a file of mostly copied documents: letters, postcards, pictures, ID documents, articles, etc. This documentation is partly digitized (33,000 images on 25-11-2014).

 18. Give them a face. Collection of portraits of deportees from Kazerne Dossin.

  21,000 digitized and identified portraits of Belgian related Jews and Gypsies deported from Kazerne Dossin or France.